Cei pe care ii criticam au devenit deja imuni. Isi apara pozitiile cu o incrancenare iesita din comun. Un lucru insa ii deranjează la culme: sa le spui adevarul in fata. Dar mai ales sa-l afle si altii. Cu cat stim mai multi ce fac ei, cu atat sunt mai vulnerabili.-----
Baronul Ionel Gagu este implicat in fraudele uriase de la Loteria Romana

Baronul Ionel Gagu este implicat in fraudele uriase de la Loteria Romana

Zeci de milioane de euro reprezinta fraudele pe care auditorii Curtii de Conturi a Romaniei le-au constatat la Compania Nationala Loteria Romana SA (CNLR), comise in timpul mandatului de presedinte-director general al pedelistului clujean Gheorghe Benea, personaj aflat in trena premierului de trista amintire Emil Boc. Conform unor specialisti din Ministerul Finantelor, actionarul la CNLR in numele Statului Roman, niciodata pagubele produse acestei companii nu au fost atat de mari si, mai ales, nu a fost atat de evidenta decizia managerilor CNLR de a frauda si de a falimenta Loteria precum in mandatul lui Benea si a gastii sale portocalii! Drept urmare, pe 20 decembrie 2012 Plenul Curtii de Conturi a Romaniei a decis sesizarea Directiei Nationale Anticoruptie pentru fapte deosebit de grave savarsite de fosta conducere a Loteriei Romane. In exclusivitate, cotidianul.ro va prezinta fraudele uriase aduse bugetului de stat prin metode incredibile de furt a banului public, aplicate in una dintre cele mai profitabile companii ramase inca in proprietatea statului roman si intr-un interval de timp scurt. Dosar exploziv Inca din preambulul documentului prin care este sesizata Directia Nationala Anticoruptie sunt aratate modalitatile prin care Gheorghe Benea si locotenentii sai au sabotat una dintre cele mai profitabile companii de stat: “Pe fondul exercitarii unei activitati manageriale defavorabile intereselor companiei, la nivelul CNLR au fost constatate practici sistematice (s.n.) prin care, datorita efectuarii de inregistrari contabile neconforme cu legislatia aplicabila, au fost denaturate datele reflectate in situatiile financiare si prin care au fost eludate prevederile legale din domeniul achizitiilor publice cu consecinte deosebit de grave (s.n.) asupra rezultatelor economico-financiare. Activitatea de achizitii publice desfasurata la nivelul CNLR contravine tuturor principiilor bunei gestiuni financiare (s.n.), incalcarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate reprezentand o stare de fapt. Practic, achizitia publica de produse, lucrari si servicii a inregistrat abateri majore de la legislatie (s.n.), incepand cu planificarea si continuand cu toate celelalte etape, respectiv determinarea valorii estimate a bunurilor, lucrarilor si serviciilor ce urmau a fi achizitionate, alegerea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, publicarea anuntului de intentie, numirea comisiei de evaluare a ofertelor, intocmirea documentatiei de atribuire, publicarea anuntului de participare, evaluarea ofertelor, stabilirea rezultatului aplicarii procedurii de achizite publica si intocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, incheierea contractului de achizitie publica, cu includerea clauzelor obligatorii, asa cum au fost prevazute in documentatia de atribuire, precum si in concordanta cu propunerea tehnica si financiara a ofertei declarate castigatoare si cu prevederile caietului de sarcini. In acest sens, se pot retine urmatoarele deviatii de la prevederile legislatiei privind achizitiile publice: - nejustificarea din punct de vedere economic a achizitiilor; - identificarea nevoilor dupa aprobarea bugetului; - evaluarea superficiala a valorii contractului; - supraevaluarea in ideea favorizarii unui anumit contractant; - utilizarea unui model de calcul care sa conduca la o valoare care sa nu presupuna aplicarea unei proceduri competitive; - utilizarea abuziva de proceduri necompetitive prin invocarea existentei exceptiilor legale; - alocarea nerealista a bugetului, acesta fiind fundamentat doar pe istoricul de cheltuieli si nu pe acoperirea necesitatilor; - alocarea de timp insuficient pentru derularea corespunzatoare a fiecarei proceduri; - stabilirea de specificatii cu caracter general, fara a stabili cerinte minime; - erori sau omisiuni pe parcursul evaluarii in scopul de a favoriza anumiti ofertanti; - la momentul semnarii contractului apar modificari fata de documentatia de atribuire si fata de oferta, motivat ca au fost omise sau ca nevoia nu a fost bine cuantificata; - schimbari in conditiile contractuale pentru a permite prelungirea duratei contractului si preturi mai mari pentru contactant.” Asadar, niciuna dintre posibilele metode de fraudare nu i-a scapat lui Gheorghe Benea, al carui unic scop era, dupa cum arata documentele, falimentarea Loteriei Romane si transferul bugetului acesteia in buzunarele firmelor agreate! Venit, adjudecat, furat! In cadrul contractului de furnizare produse nr. 306/5 octombrie 2011, in valoare de 16.814.195,97 lei (fara TVA), incheiat intre CNLR si SC SVF Management Prod Serv SRL, lider in asocierea cu SC Industrial Computer Group SRL, nu a existat un studiu de fezabilitate care sa fundamenteze necesitatea si oportunitatea implementarii sistemelor Data Center si Disaster Recovery. Cu toate acestea, achizitia acestora a fost prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 prin planul de investitii, anexa a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin HG 210/2011, la o valoare estimata de 17.200.000 lei (fara TVA). In plus, sistemele necesare realizarii si functionarii sistemelor IT (climatizare industriala de precizie, infrastructura electrica, sistem de securitate, mentenanta si garantie), cuprinse in fundamentarea achizitiei, nu au fost prevazute in caietul de sarcini, ceea ce a avut drept consecinta nefunctionarea sistemelor Data Center si Disaster Recovery. Mai mult, conducerea CNLR a indus in eroare ofertantii cu privire la data limita de depunere a ofertelor cu scopul de a restrictiona participarea la licitatie si a favoriza SC SVF Management Prod Serv SRL, singura societate care a depus oferta inainte de data limita reala a ofertelor! Procedura de evaluare a ofertei s-a desfasurat cu maxima rapiditate, astfel incat in aceeasi zi in care a fost depusa oferta de catre SVF Management Prod Serv SRL in asociere cu Industrial Computer Group SRL, aceasta a fost deschisa, evaluata din punct de vedere tehnic, verificata din punct de vedere al conformitatii cu caietul de sarcini, a si fost stabilita castigatoare iar rezultatul aplicarii procedurii de atribuire a contractului a fost comunicat ofertantului! Aceasta in conditiile in care documentele prezentate la licitatie nu au fost conforme cu documentatia de atribuire. Mai mult, fara a respecta termenul legal de 11 zile prevazut de OUG 34/2006, la numai o zi de la data stabilirii ofertei castigatoare, CNLR a si incheiat contractul! Toate aceste potlogarii Benea le-a comis in conditiile in care contractul era lovit de nulitate, constatat ca atare de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care au dispus anularea procedurii! Astfel incat devine foarte clar faptul ca Gheorghe Benea a derulat acest contract cu o rapiditate extrema, asa cum am aratat, cu intentia limpede de a directiona asa-zisa licitatie catre SVF Management Prod Serv SRL. Auditorii Curtii de Conturi au solicitat si o verificare suplimentara de la Garda Financiara, care a descoperit ca in urma operatiunilor ilegale inregistrate in circuitul tranzactiilor efectuate prin intermediul societatilor implicate, CNLR a platit pentru echipamentele achizitionate cu 428 la suta mai mult fata de valoarea reala a produselor, compania fiind astfel prejudiciata cu 15.977.568 lei! Criminalitate financiara organizata - evaziune fiscala si spalare de bani In dosarul inaintat DNA, Curtea de Conturi face urmatoarrele mentiuni: ”in circuitul tranzactiilor comerciale a fost implicata SC Professional Clima Instal SRL care a facturat SC SVF Management Prod Serv SRL produse si servicii care nu reflecta operatiuni reale, societatea nedesfasurand nici o activitate comerciala si neavand personal angajat. La cererea SC Professional Clima Instal SRL, la data de 16.03.2012, dupa retrageri succesive de sume substantiale in numerar, contul bancar al societatii a fost inchis, iar la data de 20.09.2012 societatea era in stare de faliment. Retragerile de numerar au fost efectuate de catre Andreescu Nicolas Brian, in calitate de imputernicit, fiind in acelasi timp si imputernicit administrator al SC Expert Services Company SRL, societatea careia SC Professional Clima Instal SRL i-a facturat servicii fictive in valoare de 13.369.113 lei. Andreescu Nicolas Brian a fost imputernicit ca administrator al SC Expert Services Company SRL pe o perioada de numai trei luni, respectiv perioada in care s-au desfasurat tranzactiile aferente contractului incheiat de CNLR cu SC SVF Management Prod Serv SRL. Precizam ca Andreescu Nicolae Brian a fost implicat si in tranzactiile comerciale efectuate pentru derularea contractului incheiat de CNLR cu SC Grupul Industrial GIR SA, iar la momentul controlului era angajat al Companiei de Paza Shelter Security SRL. Avand in vedere cele prezentate, rezulta indicii temeinice ca acest contract a fost atribuit in mod preferential SC SVF Management Prod Serv SRL in asociere cu SC Industrial Computer Group SRL.” Descrierea de mai sus a fenomenului economic facuta de expertii Curtii de Conturi arata, aproape fara dubii, existenta unui grup organizat de criminalitate economico-financiara. Vodafone Romania SA, atrasa intr-un grup organizat de criminalitate economica? Un alt contract extrem de dubios dar mai ales pagubos pentru bugetul Loteriei Romane este cel de prestari servicii, cu numarul 115/13 aprilie 2011, in valoare de 57.382.000 lei fara TVA, incheiat intre CNLR si SC Grupul Industrial GIR SA, lider in asociere cu Vodafone Romania SA. In acest caz, fara a fundamenta costurile aferente implementarii sistemului de comunicatii la nivelul agentiilor mandatare, precum si ale serviciilor neprevazute in studiul de fezabilitate, CNLR a majorat in mod nejustificat valoarea estimata a investitiei cu 50 la suta, respectiv cu suma de 4.048.691 euro, de la valoarea estimata in studiul de fezabilitate de 8.160.245 euro la valoarea de 12.208.936 euro, estimata in nota de fundamentare. De asemenea, CNLR nu a justificat necesitatea suplimentarii atat a serviciilor solicitate, cat si a numarului de locatii – in crestere cu 89,4 la suta, de la 1.118 locatii la 2.160 locatii – in care se vor furniza serviciile. Mai mult, pentru determinarea valorii estimate in lei a investitiei, CNLR a utilizat in mod deliberat un curs valutar supraevaluat de 4,7 lei pentru un euro (in aprilie 2011!!!), in conditiile in care in documentatia de atribuire s-a solicitat ca valoarea ofertata exprimata in lei sa fie determinata in echivalent euro la cursul mediu al pietei valutare, calculat de BNR pentru luna decembrie 2010, respectiv 4,2925 lei. in acest mod, fraudatorii CNLR au majorat artificial cu suma de 4.975.142 lei valoarea estimata a investitiei, cu scopul clar de a supraevalua valoarea contractului care urma sa fie atribuit. In plus, in conditiile in care in documentatia de atribuire numarul de locatii in care urma sa se furnizeze serviciile de comunicatii a fost diminuat cu 47,1 la suta fata de cel prevazut in nota de fundamentare, valoarea estimata a investitiei in suma de 57.382.000 lei aferenta serviciilor solicitate nu a fost diminuata corespunzator. Tot cu intentia de a fura din bugetul statului, in documentatia de atribuire nu au fost solicitate preturile echipamentelor de comunicatii, cu intentia de a nu putea fi ofertate si evaluate din punct de vedere financiar in cadrul procedurii de licitatie. Avand in vedere ca sistemul de comunicatii cuprindea echipamente proprii, respectiv componente hardware, acestea nu trebuiau incluse in pretul serviciilor, deoarece reprezinta mijloace fixe cu o valoare determinata. Mai mult, cu toate ca in oferta financiara nu a fost propusa o valoare totala a serviciilor care constituiau obiectul contractului, CNLR a acceptat-o in aceasta forma. Astfel, Gheorghe Benea si grupul sau infractional au declarat castigatoare oferta depusa de catre asocierea GIR-Vodafone la valoarea estimata la fundamentarea achizitiei, respectiv la valoarea de 57.382.000 lei, in conditiile in care oferta evaluata de catre comisia de evaluare, pe baza preturilor propuse de catre ofertant, a fost in suma de 49.851.529 lei. Procedand astfel, grupul penal de la CNLR a majorat in mod nelegal valoarea ofertei asocierii GIR-Vodafone, conducand la cresterea valorii contractului cu suma de 7.530.471 lei. Prin incheierea contractului au fost stabilite in mod arbitrar preturi unitare aferente echipamentelor, cu toate ca oferta asocierii GIR-Vodafone nu continea preturi ale echipamentelor, iar potrivit documentatiei de atribuire contravaloarea echipamentelor era inclusa in costul serviciilor. De asemenea, in contract au fost incluse si servicii de instalare, desi acestea nu au fost solicitate prin documentatia de atribuire. CNLR a majorat artificial valoarea componentelor contractului in scopul cresterii valorii ofertei de la suma de 49.851.529 lei la suma de 57.382.000 lei reprezentand pretul contractului. Si ca faradelegea sa fie si mai evidenta, expertii Curtii de Conturi a Romaniei au constatat ca procedura de achizitie a sistemului de comunicatii a fost organizata in conditiile in care nu era asigurata infrastructura necesara functionarii la intreaga capacitate a sistemului de comunicatii! Datorita clauzelor contractuale, defavorabile CNLR, prevazute in contractul incheiat cu SC Grupul Industrial GIR SA, Loteria Romana nu a putut suspenda serviciile de comunicatii nefolosite, ceea ce a dus la costuri nejustificate, adica pierderi pentru bugetul de stat in suma de 6.919.184 lei. De asemenea, din documentele puse la dispozitie de Garda Financiara, in urma solicitarii conducerii Curtii de Conturi, rezulta ca CNLR a achizitionat echipamente si servicii la o valoare mai mare cu 244,71 la suta, respectiv cu suma de 11.446.269 lei, fata de valoarea la care au fost achizitionate de SC Grupul Industraiul GIR de la firmele SC Omnilogic SRL, SC Urgent Curier SRL, SC Vodafone Romania SA si SC Romtelecom SA. De asemenea, expertii Curtii de Conturi a Romaniei mentioneaza prezenta si in aceasta afacere a lui Andreescu, „casierul” si omul de incredere al lui Alin Ionescu, patronul Shelter Security: “in circuitul tranzactiilor comerciale a fost implicata SC CAF Prodserv SRL, existand indicii cu privire la faptul ca serviciile furnizate de catre aceasta societate nu sunt reale. in anul 2011 societatea in cauza era in imposibilitatea de a presta serviciile conform clauzelor contractuale, intrucat nu a avut nici un salariat. Precizam faptul ca, contractul incheiat de SC Grupul Industrial GIR SA cu SC CAF Prodserv SRL a fost semnat de catre Andreescu Nicolas Brian ca administrator al SC CAF Prodserv SRL. Precizam ca Andreescu Nicolas Brian a fost implicat si in tranzactiile comerciale efectuate pentru derularea contractului incheiat de CNLR cu SC SVF Management Prod Serv SRL iar la momentul controlului era angajat al Companiei de Paza Shelter Security SRL.” Suveica Euroco Un alt contract penal este acordul-cadru cu numarul 197/27 mai 2010, in valoare de 4.591.529 lei fara TVA, incheiat intre CNLR si SC Euroco Partner Industry SRL, lider in asocierea cu SC Top Edge Engineering SRL. Astfel, propunerea financiara depusa de SC Euroco Partner Industry SRL a fost acceptata de catre comisia de evaluare a CNLR, in conditiile in care aceasta continea si costuri neprevazute in documentatia de atribuire. Prin acceptarea de costuri neprevazute in documentatia de atribuire, CNLR a creat premisele neincadrarii in fondurile alocate pentru realizarea contractului pe o perioada de patru ani. Datorita modului fraudulos in care au fost incheiate acordul-cadru si contractele subsecvente, CNLR a efectuat plati nelegale catre SC Euroco Partner Industry SRL in suma totala de 1.425.006 plus TVA, reprezentand contravaloarea serviciilor care nu au fost solicitate prin documentatia de atribuire si nu au fost incluse in pretul contractelor. Din documentele puse la dispozitie de Garda Financiara a rezultat ca CNLR a fost prejudiciata cu suma de 3.952.318 lei cu TVA, avand in vedere ca atribuirea contractului s-a realizat de catre CNLR prin nerespectarea prevederilor legale precum si faptul ca SC Euroco Partner Industry SRL a fost un intermediar intre CNLR si cele doua societati, SC Top Edge Engineering SRL si SC Xerox (Romania) Echipamente si Servicii SA. Obiectul contractului incheiat de CNLR cu SC Euroco Partner Industry SRL a fost realizat, in fapt, la o valoare de 1.570.220 lei cu TVA. Frauda pe ritmuri de R&B Probabil ca lui Benea i-au placut ritmurile de R&B cantate de nevasta lui Alin Ionescu, patronul SC Compania de Paza Shelter Security SRL, astfel ca i-a dat 12.600.000 lei fara TVA prin contractul de prestari servicii nr. 39/7 februarie 2011. I-a dat ditamai suma de bani “moca”, deoarece CNLR nu a prevazut in documentatia de atribuire cerinte minime de calificare prin care ofertantii sa demonstreze ca au capacitatea tehnica si profesionala pentru a presta serviciile de paza. De altfel, asa cum au constatat expertii Curtii de Conturi a Romaniei, Shelter Security nici nu avea posibilitatea sa dovedeasca capacitatea tehnica de a acoperi serviciile de paza la nivel national, ulterior incheierii contractului compania Shelter Security subcontractand aceste servicii in proportie de 95 la suta. Asa cum se intampla, spre exemplu, in Gorj, locul de bastina al lui Alin Ionescu, firma a doi fosti ofiteri SRI facand paza la agentiile Loteriei Romane din Targu Jiu datorita subcontractarii de la Shelter. De asemenea, in caietul de sarcini nu au fost cuprinse cerinte tehnice referitoare la operatiunile si/sau activitatile de paza, supraveghere obiective, bunuri si valori, necesare a fi efectuate de catre prestator. In plus, cu toate ca numarul de posturi solicitat prin caietul de sarcini a fost diminuat, valoarea estimata a contractului nu a fost micsorata, ramanand nemodificata, la 12.600.000 fara TVA, pentru o perioada de patru ani. In conditiile in care oferta declarata castigatoare nu a avut o valoare totala si nici comisia de evaluare nu a cuantificat oferta prezentata, incheierea contractului s-a realizat fara respectarea prevederilor legale, la valoarea estimata la fundamentarea necesitatii achizitiei serviciilor. Avand in vedere faptul ca durata contractului este de 48 de luni si ca intr-o perioada de 15,5 luni (32,3 la suta) din durata contractului CNLR a achitat catre SC Compania de Paza Shelter Security SRL 36,5 la suta din valoarea contractului, este posibil sa se ajunga la costuri suplimentare, evident, in defavoarea CNLR. De la Benea, fara numar, fara numar, tot pentru Shelter Afaceristul Alin Ionescu mai primeste de la Benea-Loterie suma de 8.980.000 fara TVA, prin contractul de prestari servicii nr. 248/4 august 2011. La fel ca si in cazul contractului din februarie, in documentatia de atribuire nu au fost prevazute cerinte minime de calificare prin care ofertantii sa demonstreze ca au capacitate tehnica si profesionala pentru a presta serviciile de monitorizare, interventie si mentenanta la nivel national, pentru 1.033 de locatii. Compania de Paza Shelter Security SRL nu avea capacitatea tehnica sa asigure serviciile de monitorizare, interventie si mentenanta la nivel national, astfel ca a subcontractat cea mai mare parte a acestora. De asemenea, in caietul de sarcini nu au fost detaliate cerintele tehnice pe activitati si/sau operatiuni, nu au fost identificate locatiile unde se vor presta serviciile si personalul care va presta serviciile in fiecare locatie. Penalii pedelisti din conducerea CNLR au acceptat oferta prezentata de firma lui Alin Ionescu, in conditiile in care aceasta era neconforma, propunerea tehnica nerespectand cerintele chiar si sumar definite in caietul de sarcini. Incheierea contractului s-a facut prin nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligatia constituirii si/sau retinerii garantiei de buna executie, CNLR neasigurandu-se ca prestatorul va realiza serviciile in conformitate cu prevederile contractuale. Benea da... Urgent! Alte doua contracte incheiate de Benea pentru secatuirea bugetului CNLR, nr. 31/31 ianuarie 2011 si 395/20 octombrie 2010, in valoare totala de 1.159.487 lei fara TVA, au fost incheiate cu firma Urgent Curier SRL, pentru transportul revistei Loto-Prono in tara si pentru servicii de curierat. Modul fraudulos de incheiere a contractelor a dus la majorarea nejustificata cu aproape 277.000 lei a pretului contractelor. Ciocoiul Ionel Gagu de la Concas Buzau, preferat de Benea Si firma Concas Buzau, al carei patron este Ionel Gagu, cea care a construit multe sali de sport in timpul guvernarii Nastase, a primit de la pedelistul Benea bani frumosi pentru diverse lucrari. Astfel, CNLR a incheiat contractul nr. 438 din 24 noiembrie 2009 cu Concas SA Buzau, in valoare de 7.943.159 lei fara TVA. Un contract cu dedicatie pentru ca, asa cum au constatat auditorii Curtii de Conturi, au fost incalcate prevederile legislatiei in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Pentru a limita participarea la procedura de atribuire, in documentatia de atribuire au fost impuse conditii abuzive prin care ofertantii erau descalificati. Tot cu firma Concas CNLR a incheiat si contractul nr. 411/3 noiembrie 2010, in valoare de 2.094.427 lei fara TVA. Contract incheiat fara licitatie, pentru ca, asa cum spun specialistii Curtii de Conturi, Benea a vrut o incredintare directa a lucrarilor catre Concas SA Buzau, firma care a fost favorizata la licitatia organizata pentru adjudecarea contractului initial prin descalificarea tuturor contracandidatilor in conditiile in care oferta declarata castigatoare prezenta neconformitati fata de documentatia de atribuire.

Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!


2020
martie (2)
2019
martie (3)
2018
martie (3)
mai (2)
2017
martie (6)
2016
martie (141)
aprilie (64)
mai (44)
iunie (36)
iulie (30)
august (35)
2015
martie (110)
aprilie (46)
mai (38)
iunie (65)
iulie (68)
august (69)
octombrie (116)
2014
februarie (141)
martie (102)
aprilie (72)
mai (105)
iunie (94)
iulie (50)
august (63)
2013
martie (102)
aprilie (115)
mai (88)
iunie (65)
iulie (80)
august (129)
octombrie (147)
noiembrie (132)
2012
ianuarie (149)
martie (53)
aprilie (33)
mai (40)
iunie (30)
iulie (17)
august (19)
2011
decembrie (154)
2009
ianuarie (547)
februarie (649)
martie (361)
aprilie (308)
mai (243)
iunie (362)
iulie (256)
august (170)
octombrie (150)
2008
iulie (1)
august (10)
decembrie (174)
0000