Cei pe care ii criticam au devenit deja imuni. Isi apara pozitiile cu o incrancenare iesita din comun. Un lucru insa ii deranjează la culme: sa le spui adevarul in fata. Dar mai ales sa-l afle si altii. Cu cat stim mai multi ce fac ei, cu atat sunt mai vulnerabili.-----
Noul Cod Fiscal: Cele mai importante 40 de modificari in fiscalitate propuse de Guvern

Noul Cod Fiscal: Cele mai importante 40 de modificari in fiscalitate propuse de Guvern

calcule_bursa_bani_forex_82827600 Noul Cod Fiscal: Cele mai importante 40 de modificari in fiscalitate propuse de Guvern
calcule_bursa_bani_forex_82827600
DOCUMENT Noul Cod Fiscal: Cele mai importante 40 de modificari in fiscalitate propuse de Guvern Dupa 3 ani si sub conducerea a 3 ministri, proiectul noului Cod Fiscal a fost aprobat miercuri in sedinta de Guvern, urmand sa fie trimis in Parlament pentru dezbaterile finale. In toti acesti 3 ani, cel care s-a ocupat nemijlocit de proiect a fost secretarul de stat Dan Manolescu, un tehnocrat apreciat in mediul politic. Codul Fiscal rescris cuprinde circa 100 de modificari. Impactul macroeconomic este diferentiat, unele masuri urmand sa intre in vigoare in 2016, iar altele in 2019, cand Guvernul spera ca reducerea cotei unice, respectiv a impozitului pe profit si a impozitului pe venit, sa aiba un rol multiplicator cu deosebire asupra investitiilor. Pe ansamblu, se estimeaza ca in anul 2016 principala componenta de cerere care va fi influentata pozitiv este consumul populatiei, care urmeaza sa se majoreze suplimentar cu 1,8 puncte procentuale. Un impact semnificativ se va inregistra si in cazul inflatiei, care, potrivit estimarilor Guvernului, s-ar putea diminua cu 2,6 puncte procentuale in primul an de aplicare a propunerilor de reducere a TVA si a accizelor. Proiectul rescrierii Codului fiscal a inceput in 2013 sub ministeriatul liberalului Daniel Chitoiu, a continuat sub Ioana Petrescu (fara apartenenta politica asumata), preluat de socialistul Darius Valcov si finalizat sub interimatul lui Victor Ponta la conducerea Finantelor. Propunerea noului Cod Fiscal (integral, defalcat pe capitole): Titlul 1: Dispozitii generale Titlul 2: Impozitul pe profit Titlul 3: Impozitul pe venitul microintreprinderilor Titlul 4: Impozitul pe venit Titlul 5: Contributii sociale obligatorii Titlul 6: Impozit pe veniturile nerezidentilor Titlul 7: TVA Titlul 8: Accize si alte taxe speciale Titlul 9: Impozite si taxe locale Titlul 10: Dispozitii finale Cele mai importante modificari ale Codului Fiscal Impozitul pe profit 1. Se exclud din categoria contribuabililor obligati la plata impozitului pe profit a urmatoarelor persoane juridice:- Academia Romana;- fundatia infiintata de Academia Romana in calitate de fondator unic;- entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica;- completarea categoriei de persoane juridice scutite de la plata impozitului pe profit, pentru anumite venituri, cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania. 2. Se revizuieste regimul veniturilor din dividende primite de la persoane juridice romane si se introduc noi tipuri de venituri neimpozabile, astfel:- dividendele primite de la firmele romanesti sunt venituri neimpozabile, indiferent de conditiile de detinere a titlurilor de participare;- Banii colectati de organizatiile colective autorizate, cat si de producatori, pentru indeplinirea resposabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor;- veniturile din despagubiri primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;- veniturile reprezentand echivalentul unor despagubiri primite potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, prevedere care a fost preluata din aceasta lege speciala. 3. Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, cota de impozit pe profit se reduce la 14%. 4. Se elimina limitele fiscale pentru: a)cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro/an/ participant; b) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 de euro/an/ participant. Aceste contributii ale angajatorului la schemele de pensii facultative, respectiv pentru primele de asigurare voluntara de sanatate, se includ in venitul salarial al angajatului, in vederea impozitarii, pentru partea care depaseste 650 euro, pentru aceste cheltuieli insumate. 5. In vederea determinarii deducerii fiscale pentru cheltuielile de protocol, se propune ca baza de calcul profitul contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit. 6. Pentru incurajarea in sustinerea sponsorizarii se majorareza limita minima legata de cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, in conditiile in care minim 30% din cheltuielile cu sponsorizarea/mecenat/acordarea de burse private sunt efectuate catre federatiile sportive nationale definite potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. 7. Reglementarea regimului fiscal al pierderilor din creante, deductibile la calculul profitului impozabil, daca sunt acoperite de contracte de asigurare. 8. Revizuirea modalitatii de determinare a nivelului de deducere, la calculul profitului impozabil, pentru cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate, generate de diferentele de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, in sensul ca limita fiscala de 50% se aplica asupra valorii pierderii nete din diferente de curs valutar inregistrata in perioada fiscala pentru care se efectueaza calculul impozitului pe profit. 9. Se elimina prevederile referitoare la retinerea la sursa a impozitului datorat in cazul in care vanzarea unui imobil se efectueaza catre o persoana juridica romana. Astfel, persoana juridica straina care realizeaza venitul va avea obligatia de a plati impozit pe profit si de a depune declaratii de impozit pe profit, direct sau prin imputernicit, indiferent de persoana careia ii vinde proprietatile imobiliare situate in Romania, respectiv titlurile de participare. 10. Modificarea termenelor pentru efectuarea platilor anticipate, pentru contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit. Se modifica termenele de efectuare a platilor anticipate, astfel:- pentru situatiile in care platile anticipate se efectueaza la nivelul sumei de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, platile anticipate se efectueaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata, cu exceptia platii anticipate aferenta trimestrului IV care se declara si plateste pana la data de 25 decembrie a trimestrului respectiv;- pentru situatiile in care platile anticipate se efectueaza la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, platile anticipate se declara si se platesc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata anticipata, pentru trimestrele I-III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 11. Se modifica una din conditiile de incadrare in categoria fiscala de ”microintreprindere”, respectiv cea referitoare la nivelul veniturilor realizate in anul precedent, dupa cum urmeaza:a) 75.000 euro, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor in anul 2017;b) 85.000 euro, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor in anul 2018;c) 100.000 euro, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor incepand cu anul 2019.In conditiile in care acelasi nivel al veniturilor realizate este folosit si pentru mentinerea/iesirea, in cursul anului, in/din sistemul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, se modifica in mod corelat si limita fiscala din cursul anului, utilizata pentru stabilirea naturii obligatiei fiscale datorate: impozit pe veniturile microintreprinderilor sau impozit pe profit, dupa caz. 12. Se modifica prevederile fiscale referitoare la baza impozabila pentru microintreprinderi, aceasta urmand sa se ajusteze numai cu valoarea reducerilor comerciale acordate/primite ulterior facturarii care sunt inregistrate in contul 709 "Reduceri comerciale acordate", respectiv in contul 609 "Reduceri comerciale primite". Baza impozabila nu se ajusteaza cu reducerile comerciale primite ulterior facturarii care, potrivit reglementarilor contabile, corecteaza costul stocurilor la care se refera. 13. Se introduce un sistem diferentiat de cote de impozitare, intre 1% si 3%. In cazul microintreprinderilor fara salariati, sarcina fiscala se majoreaza cu o suma fixa trimestriala, stabilita si actualizata, in functie de evolutia veniturilor fiscale care s-ar fi incasat la un salariu de baza minim brut pe economie. Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:a) 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;b) 3% pentru microintreprinderile care au un salariat;c) 3% 1.530 lei pentru fiecare trimestru pentru care se datoreaza impozit, pentru microintreprinderile care nu au salariati.d) 3% pentru microintreprinderile care nu se incadreaza in prevederile lit.a) sau lit.bDe asemenea, cota de impozitare reglementata este de 1%, neconditionata de angajarea de salariati, in primii doi ani de existenta a persoanei juridice respective Impozitul pe venit 14. Se diminueaza cota de impozit pe venit de la 16%, la 14%, aplicata asupra venitului impozabil realizat incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru determinarea impozitului corespunzator fiecarei surse din urmatoarele categorii de venituri: activitati independente, salarii si asimilate salariilor, cedarea folosintei bunurilor, investitii, pensii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, premii si alte surse. 15. Se propune extinderea veniturilor neimpozabile reprezentand:- premii obtinute de sportivii medaliati la jocurile paralimpice;- premii, prime si indemnizatii sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe locurile 4-6 la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice/paralimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice/paralimpice, in cazul jocurilor sportive. Venituri din activitati independente 16. Neimpozitarea cadourilor in cazul in care nu este depasita limita a 150 lei cu ocazia unor evenimente (anumite sarbatori religioase, 8 martie, 1 iunie, etc.). De asemenea, se propune aplicarea aceluiasi regim fiscal pentru cadourile si tichetele cadou oferite tuturor salariatilor, in cazul in care acestea sunt acordate pentru evenimentele si in limita respectiva. 17. Neimpozitarea la nivelul angajatilor a hranei acordate de angajator in baza normelor tehnice sau igienice reglementate pentru anumite sectoare de activitate care interzic introducerea alimentelor in incinta unitatii. 18. La functia de baza a fost majorat nivelul deducerilor personale acordate in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere, cuprinse in prezent intre 250 lei/lunar si 650 lei /lunar, pentru un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, ajungandu-se la deduceri personale cuprinse intre 300 lei/lunar si 800 lei/lunar, pentru un venit lunar brut de pana la 1.500 lei /lunar, inclusiv. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 19. Se propune eliminarea din sfera cheltuielilor deductibile a celor reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul V - "Contributii sociale obligatorii", pentru contribuabili, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza in sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. Se propune ca pentru stabilirea venitului net anual realizat de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv din arenda, sa se acorde o cheltuiala deductibila egala cu 40% din venitul brut. Venituri din pensii 20. Asimilarea cu veniturile din pensii a diferentelor de venituri din pensii si a sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, acordate in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, precum si stabilirea regimului fiscal aplicabil acestora. 21. Au fost revizuite prevederile referitoare la conditiile de acordare a deducerii speciale pentru creditele rescadentate, pentru persoanele fizice care obtin venituri din pensii, titulari ai unor contracte de credite supuse rescadentarii, in colaborare cu reprezentantii B.N.R. si A.R.B pentru a raspunde problemelor sistemului bancar. 22. Majorarea sumei neimpozabile lunare luata in calcul la stabilirea venitului impozabil lunar din pensii la 1050 lei, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2016. Plafonul neimpozabil lunar de 1.050 lei acordat in anul fiscal 2016 va fi majorat cu 50 lei, in fiecare an fiscal, incepand cu drepturile aferente luni ianuarie, pana ce plafonul de venit neimpozabil va ajunge la valoarea de 1.200 lei /lunar. Contributii sociale obligatorii 23. Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, cotele pentru contributia de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, in functie de conditiile de munca, sunt urmatoarele: - cota integrala pentru conditii normale de munca 21%, din care 7,5% cota pentru contributia individuala si 13,5% pentru contributia datorata de angajator; - cota integrala pentru conditii deosebite de munca 26%, din care 7,5% cota pentru contributia individuala si 18,5% pentru contributia datorata de angajator; - cota integrala pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare, 31%, din care 7,5% cota pentru contributia individuala si 23,5% pentru contributia datorata de angajator. 24. Se elimina exceptia care stabileste ca persoanele fizice care realizeaza venituri din desfasurarea activitatilor independente nu datoreaza contributie pentru aceste venituri daca mai realizeaza si venituri din salarii. 25. Se elimina posibilitatea de alegere a venitului asigurat la sistemul public de pensii, de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati independente, care in prezent permite asigurarea in sistem la venitul minim, reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (pentru anul 2015: 2.415 lei x 35%= 845 lei ). 26. In cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitatile independente peste nivelul plafonului minim lunar, obligatiile de plata a contributiei de asigurari sociale se stabilesc la nivelul venitului realizat, care nu poate fi mai mic decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, in vigoare in anul pentru care se efectueaza definitivarea contributiei si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig. In acest caz, anual, ca urmare a efectuarii regularizarii venitului baza de calcul, se stabilesc diferente de contributie fata de platile anticipate, care se determina prin aplicarea cotei de contributie asupra echivalentului reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat in vigoare in anul pentru care se stabilesc platile anticipate. Aceste diferente se distribuie in mod egal pe lunile in care s-a desfasurat activitatea in anul pentru care se face regularizarea. Persoanele fizice care se incadreaza in categoria persoanelor obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, respectiv, cele al caror venit lunar este cel putin egal cu plafonul minim, depun anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc platile anticipate, declaratia referitoare la indeplinirea conditiilor privind obligatia platii contributiei de asigurari sociale. Pentru aceste persoane se stabilesc plati anticipate cu titlu de contributie de asigurari sociale, baza lunara de calcul fiind chiar plafonul minim, iar la definitivare, in anul urmator celui de realizare a venitului, se stabilesc diferente de contributie, in plus, in functie de venitul realizat, in baza declaratiei privind venitul realizat. Daca venitul realizat, determinat in sistem real, este sub plafonul minim, platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului pentru pensionare. Contributia de asigurari sociale de sanatate 27. Se elimina exceptia prin care se stabileste ca persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, investitii, precum si din alte surse, nu datoreaza contributie pentru aceste venituri daca mai realizeaza si venituri din salarii, pensii sau venituri din activitati independente. Se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, respectiv, baza lunara de calcul asupra careia se aplica cota individuala de contributie nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat. 28. Se efectueaza regularizarea anuala a CASS pentru toate veniturile mentionate la pct. 3.2 in sensul ca, in anul urmator celui de realizare a veniturilor, organul fiscal stabileste baza anuala de calcul, ca suma de baze anuale de calcul asupra carora se datoreaza contributia si incadreaza aceasta baza in plafonul anual maxim reprezentand valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultit cu 12 luni (plafon anual pentru anul 2015: 144.900 lei) si in plafonul anual minim reprezentand valoarea a 12 salarii de baza minime brute pe tara. 29. Se elimina deducerea de la calculul impozitului pe venit a contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor asupra carora se datoreaza aceasta contributie, respectiv, veniturile de la pct. 3.2, intrucat prin regularizarea anuala a contributiei rezulta sume de restituit, fapt ce implica recalcularea venitului impozabil care nu se poare realiza decat in conditiile unei globalizari a veniturilor impozabile. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) 30. Se propune reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, incepand cu data de 1 ianuarie 2016. De asemenea, se propune reducerea cotei standard de TVA la 18% incepand cu 1 ianuarie 2018. Totodata, se propune extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 9%, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, pentru livrarea urmatoarelor bunuri:- animale vii si pasari vii, din specii domestice, care se incadreaza la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 33 00;- carne, inclusiv organe comestibile si preparate din carne, care se incadreaza la codurile NC 0201-0210 si 1601-1603;- peste si preparate din peste, care se incadreaza la codurile NC 0301 - 0305 si 1604, cu exceptia pestilor ornamentali;- lapte, produse si subproduse lactate, care se incadreaza la codurile NC 0401-0406;- oua de pasari, care se incadreaza la codurile NC 0407-0408;- legume, plante, radacini si tuberculi, alimentare, fructe comestibile si preparate din acestea, care se incadreaza la codurile NC 0701-0714, 0801-0813 si 2001-2009. 31. Se va trece la implementarea taxarii inverse pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare. Accize 32. Diminuarea nivelului accizelor:- la motorina de la 1897,08 lei/1000 litri la 1518,04 lei/1000 litri, ca urmare a scaderii consumului de carburant si in special pentru a contracara fenomenul de alimentare cu combustibil de catre transportatori in alte state membre cum ar fi Ungaria si Slovenia - unde se restituie o parte din accize sau Bulgaria care are un nivel redus de taxare;- la benzina fara plumb nivelul accizelor s-a diminuat de la 2035,40 lei/1000 litri la 1656,36 lei/1000 litri;- la benzina cu plumb de la 2327,27 lei/1000 litri la 1948,23 lei/1000 litri. 33. Eliminarea nivelului redus al accizelor pentru motorina utilizata de transportatorii de marfuri si persoane, avand in vedere reducerea semnificativa a nivelului standard; 34. Reasezarea nivelurilor de accize pentru alcool si bauturile alcoolice, dupa cum urmeaza: - scaderea nivelului accizelor pentru bere de la 3,9 lei/hl/1grad Plato la 3,3 lei/hl/1grad Plato, iar pentru berea produsa de producatorii independenti a caror productie anuala nu depaseste 200 mii hl, de la 2,24 lei/hl/1grad Plato la 1,82 lei/hl/1grad Plato; masura este impusa de scaderea consumului din 2012 si pana in prezent cu 1,9 mil hl bere, cu influente negative asupra veniturilor la bugetul de stat aferente altor impozite;- scaderea nivelului la vinuri spumoase de la 161,33 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs si la bauturi fermentate spumoase de la 213,21 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs. Masura este impusa de faptul ca 75% din consum de astfel de produse spumoase este asigurat din productia nationala;- cresterea nivelului de impozitare pentru bauturile fermentate linistite de la 47,38 lei/hl produs la 396,84 lei/hl produs; in acest fel se incurajeaza productia de bauturi fermentate linistite din mere, pere si miere in detrimentul celor obtinute din diferite siropuri fermentescibile, arome si coloranti;- stabilirea unui nivel al accizelor pentru produsele intermediare de 396,84 lei/hl produs; schimbarea modului de taxare nu va mai permite migrarea bauturilor fermentate in produse intermediare si invers in functie de nivelul de impozitare;- scaderea nivelului accizelor pentru alcool etilic de la 4.738,01lei/hl alcool pur la 3.306,98 lei/hl pe alcool pur, iar pentru alcoolul etilic produs de micile distilerii de la 2.250,56 lei/hl alcool pur la 1.653,49 lei/hl alcool pur; masura este impusa de scaderea consumului din 2013 si pana in prezent, cu influente negative asupra veniturilor la bugetul de stat aferente altor impozite; Impozite si taxe locale 35. Impozitul pe cladiri va fi stabilit in functie de destinatia proprietatii – cladiri - rezidentiale si cladiri nerezidentiale. Cota impozitului pe cladiri rezidentiale va fi cuprinsa intre 0,08 %- 0.2%. in cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabila a cladirii, determinata tabelar, iar in cazul persoanelor juridice valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare. Cota impozitului pe cladiri nerezidentiale va fi cuprinsa intre 0,2%-1,3%. Baza impozabila va fi valoarea impozabila. In cazul persoanelor fizice, autoritatile publice locale sunt obligate sa-si stabileasca valorile impozabile pe tipuri de cladiri si pe zone in cadrul localitatii, urmare a evaluarilor rezultate dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat si aprobate prin hotarare a consiliului local. In cazul persoanelor juridice, valoarea impozabila este cea rezultata dintr-un raport de evaluare, intocmit de un evaluator autorizat. In situatia in care la adresa cladirii, o persoana fizica are inregistrata o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidential numai in situatia cand se deduc cheltuielile cu utilitatile. Impozitul pe teren 36. Pentru terenurile situate in intravilan au fost introduse limite minime si maxime, pe ranguri de localitati si zone. Astfel, limita minima a fost determinata prin reducerea cu 20% a actualului nivel, iar limita maxima este dublu actualului nivel. Potrivit agentiei Mediafax, populatia va achita impozit si pentru terenul ocupat de locuinte. Impozitul pe mijloacele de transport 37. S–a introdus prevederea de scutire de la plata acestui impozit pentru mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral si a mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta, precum si reducerea impozitului cu 95% pentru mijloacele de transport hibride. 38. S-a abrogat capitolul VIII privind taxa hoteliera. Majorarea impozitelor si taxelor locale-ale autoritatilor locale 39. Se acorda competente consiliilor locale de a stabili cote aditionale impozitelor si taxelor locale de pana la 50% fata de nivelul actual de pana la 20%. Hotarari ale consiliilor locale 40. Incepand cu 1 ianuarie 2017, s-a acordat competenta consiliilor locale de a putea majora, pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan, impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500%, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local. Incepand cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe teren poate fi majorat cu pana la 500% pentru terenurile situate in intravilan, pentru care suprafata ocupata de cladiri este mai mica de 20% din suprafata totala a terenului si nu depaseste 40 m2, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local. Pentru terenul agricol din extravilan nelucrat timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500% incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local. Indexarea impozitelor si taxelor locale In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinind cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!


2020
martie (2)
2019
martie (3)
2018
martie (3)
mai (2)
2017
martie (6)
2016
martie (141)
aprilie (64)
mai (44)
iunie (36)
iulie (30)
august (35)
2015
martie (110)
aprilie (46)
mai (38)
iunie (65)
iulie (68)
august (69)
octombrie (116)
2014
februarie (141)
martie (102)
aprilie (72)
mai (105)
iunie (94)
iulie (50)
august (63)
2013
martie (102)
aprilie (115)
mai (88)
iunie (65)
iulie (80)
august (129)
octombrie (147)
noiembrie (132)
2012
ianuarie (149)
martie (53)
aprilie (33)
mai (40)
iunie (30)
iulie (17)
august (19)
2011
decembrie (154)
2009
ianuarie (547)
februarie (649)
martie (361)
aprilie (308)
mai (243)
iunie (362)
iulie (256)
august (170)
octombrie (150)
2008
iulie (1)
august (10)
decembrie (174)
0000