Cei pe care ii criticam au devenit deja imuni. Isi apara pozitiile cu o incrancenare iesita din comun. Un lucru insa ii deranjează la culme: sa le spui adevarul in fata. Dar mai ales sa-l afle si altii. Cu cat stim mai multi ce fac ei, cu atat sunt mai vulnerabili.-----
Lagarele de langa tine: 1.500 de copii si tineri cu dizabilitati au murit, in patru ani, in institutiile de protectie sociala in care erau inchisi

Lagarele de langa tine: 1.500 de copii si tineri cu dizabilitati au murit, in patru ani, in institutiile de protectie sociala in care erau inchisi

 Lagarele de langa tine: 1.500 de copii si tineri cu dizabilitati au murit, in patru ani, in institutiile de protectie sociala in care erau inchisi
In Romania, peste 25.000 de copii si tineri cu dizabilitati sunt inchisi in 717 institutii de protectie sociala si sunt pusi sub tutela unui reprezentant al statului. In mai putin de patru ani, aproape 1.500 de copii si tineri cu dizabilitati au murit, in aceste institutii. Concluziile apartin unei monitorizari realizate de Centrul de Resurse Juridice, care anunta ca, in urma a peste 70 de vizite in aceste centre, lanseaza campania "Lagarele de langa tine" si propune un proiect de lege pentru copiii si tinerii cu dizabilitati mintale inchisi in institutiile statului. Centrul de Resurse Juridice anunta ca propune un proiect de lege pentru copiii si tinerii cu dizabilitati mintale inchisi in institutiile statului. Principala unealta pe care CRJ o introduce in ajutorul copiilor din centre, prin acest proiect, este un mecanism independent de monitorizare a calitatii vietii acestor oameni. Este vorba despre infiintarea unui Consiliu de monitorizare, care sa fie autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, sub controlul Senatului, si care sa aiba obligativitatea organizarii de vizite neanuntate in institutiile sociale si medicale. In prezent, in institutiile de protectie sociala ale statului sunt inchisi peste 25.000 de copii si tineri cu dizabilitati, iar cei mai multi traiesc in conditii inumane, avertizeaza Centrul de Resurse Juridice (CRJ), intr-un comunicat remis HotNews.ro. Monitori ai centrului au facut mai bine de 70 de vizite in aceste centre si vorbesc despre "stare precara a spatiilor de cazare si sanitare, acces inadecvat la articole de igiena personala, malnutritie, utilizarea izolarii ca pedeapsa si tratamentul degradant", dar si despre "echimoze, sedare, infometare, semne care atest au ca persoanele rezidente au fost legate cu sfoara, raderea capului si avorturi fortate". CRJ precizeaza ca aceste realitati au fost confirmate si de cel mai recent raport al Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, ca urmare a unei vizite oficiale din primavara acestui an. Tinerii care traiesc aici "sunt lipsiti de aparare, au foarte rar mijloacele de a se plange autoritatilor statului si se tem de represaliile personalului care-i ingrijeste", spune Georgiana Pascu, manager de program la Centrul de Resurse Juridice. Organizatia aminteste ca Romania nu a implementat inca prevederile articolului 33 al Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, care vorbeste despre infiintarea unui Mecanism National de Monitorizare Independent care, prin organizarea de vizite neanuntate, sa asigure ca personalul din centre respecta drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilitati. Romania amana de 5 ani implementarea acestui mecanism, al carui obiectiv este sa protejeze copiii si tinerii de aici in fata abuzurilor, sustin specialistii Centrului. CRJ anunta ca lanseaza si o petitie publica, disponibila si pe pagina de facebook a campaniei "Lagarele de langa tine", prin intermediul careia toti cei interesati pot sa contribuie la respectarea drepturilor copiilor si tinerilor cu dizabilitati inchisi in institutii. Institutionalizarea copiilor si tinerilor cu dizabilitati mintale lasa loc abuzurilor, in conditiile in care singura persoana care ar putea sa sesizeze o incalcare a drepturilor acestor persoane este reprezentantul legal sau tutorele care a decis plasarea lor intr-un centru social sau medical, semnaleaza organizatia non-guvernamentala. Textul integral al proiectului de lege "LEGE pentru desemnare si infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege: Titlul IDispozitii generale Art. 1. - In vederea implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata de Romania prin Legea nr 221 din 11 noiembrie 2010, in continuare Conventie, se desemneaza si infiinteaza Consiliul de monitorizare a implementarii Conventiei, in continuare Consiliul de monitorizare, Autoritatea de coordonare a masurilor pentru implementarea Conventiei, in continuare Autoritate de coordonare si Biroul de contact pentru implementarea Conventiei, in continuare Biroul de contact. Art. 2. - (1) Prezenta lege, in acord cu principiile Conventiei, recunoaste faptul ca dizabilitatea este un concept in evolutie si ca acesta rezulta din interactiunea dintre persoanele cu deficiente si barierele de atitudine si de mediu care impiedica participarea lor deplina si efectiva in societate in conditii de egalitate cu ceilalti. (2) In intelesul prezentei legi, prin institutii supuse monitorizarii Consiliului de monitorizare si organizatiilor neguvernamentale se inteleg institutiile si entitatile publice sau private care furnizeaza persoanelor cu dizabilitati servicii medicale sau sociale (beneficii de asistenta sociala, servicii sociale, inclusiv servicii de tip rezidential pentru copii, potrivit legii). (3) Sunt asimilate institutiilor supuse monitorizarii Consiliului de monitorizare autoritatile publice, centrale sau locale, in subordinea, coordonarea sau acreditarea carora functioneaza aceste institutii. (4) In intelesul prezentei legi, prin drepturi ale persoanelor cu dizabilitati se inteleg drepturile nepatrimoniale, libertatile, facilitatile, serviciile medicale sau sociale (beneficiile de asistenta sociala, serviciile sociale, inclusiv serviciile de tip rezidential pentru copii) garantate acestor persoane prin Conventie si prin celelalte legi speciale. Titlul IIConsiliul de monitorizare Capitolul IInfiintarea si atributiile Consiliului de monitorizare Art. 3. - In vederea promovarii, protectiei si monitorizarii implementarii Conventiei, se infiinteaza Consiliul de monitorizare, autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, sub controlul Senatului, cu sediul in municipiul Bucuresti. Art. 4. - Pentru realizarea scopului sau, Consiliul de monitorizare indeplineste urmatoarele atributii, cu respectarea principiilor legalitatii, respectarii demnitatii persoanelor, nediscriminarii, egalitatii de sanse, precum si ale independentei functionale si a personalului, impartialitatii si obiectivitatii:a) impreuna cu Autoritatea de coordonare adopta si desfasoara masuri eficiente pentru cresterea gradului de constientizare in societate in legatura cu persoanele cu dizabilitati si pentru promovarea respectarii drepturilor si demnitatii acestora;b) impreuna cu Autoritatea de coordonare formuleaza si propune spre adoptare politici publice si programe de implementare a Conventiei, prin consultarea indeaproape si implicarea in mod activ a persoanelor cu dizabilitati, inclusiv a copiilor cu dizabilitati, prin organizatiile care ii reprezinta;c) formuleaza propuneri si observatii privind legislatia existenta sau proiectele legislative;d) examineaza in mod regulat tratamentul aplicat persoanelor cu dizabilitati, cu precadere in cadrul institutiilor prevazute la art. 2 alin. (2), in vederea consolidarii continue a protectiei lor impotriva torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante si a exercitarii fara discriminari a drepturilor pe care le au;e) face recomandari ori, dupa caz, dispune, in conditiile legii, masuri cu caracter obligatoriu pentru institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) si pentru autoritatile publice prevazute la art. 2 alin (3);f) verifica legalitatea prezentei persoanelor cu dizabilitati in institutiile prevazute la art. 2 alin. (2);g) verifica acordarea ingrijirilor de sanatate si a serviciilor medicale, inclusiv a serviciilor medicale si de ingrijiri de sanatate mintala, respectarea reglementarilor privind internarea nevoluntara, restrictionarea libertatii de miscare, drepturile pacientului si la a doua opinie medicala si face recomandari, ori, dupa caz, dispune, in conditiile legii, masuri cu caracter obligatoriu pentru institutiile medicale si pentru autoritatile in subordinea si indrumarea carora ele sunt organizate si functioneaza;h) verifica, din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane, cazurile in care sunt semnalate acte de tortura, pedepse sau tratamente inumane sau degradante ori alte incalcari ale drepturilor persoanelor cu dizabilitati si face recomandari, ori, dupa caz, dispune, in conditiile legii, masuri cu caracter obligatoriu pentru institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 2 alin. (2) si (3);i) sesizeaza de indata, potrivit legii, autoritatile judiciare cu privire la cazurile in care exista indicii ca incalcarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, in mod special a dreptului la viata si de a nu fi suspuse torturii, tratamentele inumane sau degradante, a fost facuta prin fapte de natura penala, si poate face plangere, daca este cazul, impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata;j) urmareste daca in cazurile de deces al persoanelor cu dizabilitati, institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) sesizeaza organele judiciare in vederea efectuarii autopsiei medico-legale obligatorii, potrivit legii;k) sesizeaza autoritatea competenta legal, potrivit legii, sa dispuna sanctiuni disciplinare sau contraventionale ori sa suspende, sa retraga si sa anuleze acreditarea institutiilor prevazute la art. 2 alin (2), in cazurile de incalcare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati;l) verifica activitatea autoritatilor cu atributii legale de indrumare si control al activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu dizabilitati, al masurilor de asistenta sociala, respectiv de acreditare a furnizorilor de servicii si face recomandari ori, dupa caz, dispune, in conditiile legii, masuri cu caracter obligatoriu pentru acestea si pentru autoritatile in subordinea carora ele sunt organizate si functioneaza;m) asigura implicarea si participarea pe deplin a societatii civile, in special a persoanelor cu dizabilitati si a organizatiilor care le reprezinta, la procesul de monitorizare pe care il organizeaza;n) acorda asistenta persoanelor cu dizabilitati care au nevoie de aceasta, inclusiv copiilor si tinerilor, pentru a formula plangeri catre autoritatile competente legal cu privire la cazurile de tortura, pedepse sau tratamente inumane sau degradante ori alte incalcari ale drepturilor acestora, in primul rand prin fapte de natura penala;o) faciliteaza accesul, anuntat sau inopinat, al reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 5 alin. (1) in institutiile prevazute la art. 2 alin (2), in scopul monitorizarii respectarii drepturilor lor; pentru a asigura persoanelor cu dizabilitati o reprezentare independenta in fata unei instante sau in fata oricarui alt organism independent, organizatiile neguvernamentale mentionate au calitate procesuala activa in apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestor persoane;p) colaboreaza, ori de cate ori este necesar, cu institutia Avocatului poporului, ca Autoritate nationala desemnata pentru prevenirea torturii si tratamentelor inumane si degradante;r) colaboreaza, ori de cate ori este necesar, cu Biroul de contact, in scopul indeplinirii de catre acesta a rolului care ii revine prin Conventie. Capitolul IIOrganizarea si functionarea Consiliului de monitorizare Art. 5. - (1) Consiliul de monitorizare este condus de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de Biroul Permanent al Senatului, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului, la propunerea organizatiilor neguvernamentale care desfasoara programe de aparare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a organizatiilor neguvernamentale care reprezinta persoanele cu dizabilitati. (2) Organizatiile neguvernamentale prevazute la alin. (1) vor face 3 propuneri pentru fiecare functie. (3) Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui este de 4 ani si poate fi reinnoit o singura data. (4) Functia de presedinte este asimilata functiei de secretar de stat iar functia de vicepresedinte functiei de subsecretar de stat. (5) Presedintele are calitatea de ordonator secundar de credite. El conduce activitatea Consiliului de monitorizare si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice romane si straine. (6) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii. (7) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare, organizatiile neguvernamentale prevazute la art. 5 alin. (1) vor inainta, in scris, Comisiei pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului propunerile pentru numirea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului de monitorizare. Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului si Biroul Permanent al Senatului vor urma procedurile prevazute la art. 5 alin. (1) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare al prezentei legi. Art. 6. - Poate fi numit presedinte si vicepresedinte al Consiliului de monitorizare orice cetatean roman care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:a) are capacitate deplina de exercitiu;b) are studii superioare absolvite cu diploma de licenta;c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;d) are cunostinte profesionale si aptitudini corespunzatoare in domeniul atributiilor Consiliului de monitorizare. Art. 7. - (1) Presedintele si vicepresedintele Consiliului de monitorizare pot fi revocati sau eliberati din functie numai in urmatoarele cazuri:a) demisie;b) expirarea duratei mandatului;c) incapacitate de munca, potrivit legii;d) daca au fost condamnati definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala;e) daca nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 6;f) din initiativa sau la propunerea, motivata, ale celor care i-au numit, avizat sau propus pentru a fi numiti. (2) In situatia in care impotriva presedintelui sau vicepresedintelui Consiliului de monitorizare se pune in miscare actiunea penala, acestia se considera suspendati de drept din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. Daca prin hotarare se constata nevinovatia persoanei in cauza, suspendarea ei din functie inceteaza, este repusa in toate drepturile avute anterior suspendarii si i se achita drepturile banesti de care a fost lipsita. Art. 8. - (1) In cadrul Consiliului se organizeaza 3 birouri, cu un numar maxim de 21 de posturi de functionar public, dupa cum urmeaza:a) biroul pentru programe si politici publice, cu 1 post de sef de birou si 5 posturi de expert de specialitate;b) biroul de coordonare a activitatilor de monitorizare, cu 1 post de sef de birou si 7 posturi de inspector de specialitate;c) biroul administrativ si juridic, cu 1 post de sef de birou, 2 posturi de referent si 4 posturi de consilier juridic. (2) Functia de expert de specialitate si inspector de specialitate sunt functii publice cu statut special. Pentru ocuparea lor sunt necesare cunostinte profesionale si aptitudini specifice corespunzatoare. (3) Celelalte atributii si sarcini ale personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de monitorizare, care se aproba prin ordin al presedintelui in termen de 60 de zile de la data numirii acestuia. Art. 9. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului de monitorizare se asigura integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se intocmeste de presedintele Consiliului de monitorizare, este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului si se inainteaza Secretarului general al Senatului pentru a fi inclus in proiectul bugetului anual al Senatului. (2) Remunerarea colaboratorilor externi ai Comitetului de monitorizare, prevazuti la art. 13 alin. (2), se face in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul anual al Consiliului de monitorizare, pe baza de contracte de prestari de servicii si a protocolului-cadru convenit intre presedintele Consiliului de monitorizare si reprezentantii organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 5 alin. (1). (3) Prin grija Secretarului general al Senatului se va asigura un sediu Consiliului de monitorizare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare al prezentei legi. Capitolul IIIActivitatea de monitorizareSectiunea 1Dispozitii generale Art. 10. - Activitatea de monitorizare a institutiilor prevazute la art. 2 alin. (2) se realizeaza prin vizite de monitorizare si prin informarea in orice alt mod asupra respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati de catre aceste institutii. Art. 11. - (1) Vizitele de monitorizare se desfasoara, de regula inopinat, pe baza unui program anual de vizitare stabilit de presedintele Consiliului de monitorizare sau, neprogramat, din dispozitia acestuia. (2) Vizite de monitorizare vor fi programate astfel incat:a) sa vizeze cu maxima prioritate institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) unde au fost sesizate cazuri de tortura sau tratamente inumane si degradante ori alte incalcari grave ale drepturilor persoanelor cu dizabilitati;b) sa vizeze cu prioritate institutiile si entitatile care furnizeaza servicii unor persoane mai vulnerabile si mai numeroase;c) sa acopere echilibrat tipurile de institutii prevazute la art. 2 alin. (2) si situarea geografica a acestora;d) sa urmareasca evolutia situatiei constatata cu ocazia vizitelor anterioare in institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) (vizite de follow-up). Art. 12. - In scopul indeplinirii atributiilor de monitorizare a institutiilor prevazute la art. 2 alin. (2) Consiliului de monitorizare ii sunt asigurate:a) accesul la toate informatiile si documentele referitoare la numarul persoanelor cu dizabilitati aflate in aceste institutii, precum si la numarul si amplasarea lor;b) accesul la toate informatiile si documentele care privesc tratamentul aplicat persoanelor cu dizabilitati, masurile dispuse fata de acestea precum si conditiile in care acestea traiesc si isi desfasoara activitatea;c) accesul, de regula inopinat, in toate institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) si la instalatiile si amenajarile acestora;d) libertatea de a alege institutiile pe care doreste sa le viziteze si la persoanele cu care doreste sa aiba intrevederi;e) posibilitatea de a avea intrevederi cu persoanele alese, fara martori, fie personal, fie cu un interpret daca se considera necesar, precum si cu orice alta persoana despre care echipa de vizitare considera ca poate furniza informatii pertinente;f) incunostintarea, de indata, de catre institutii asupra cazurilor de deces al persoanelor cu dizabilitati aflate in acestea si asupra sesizarii organelor judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese;g) dreptul de a face sesizari, recomandari ori, dupa caz, de a dispune masuri cu caracter obligatoriu, in conditiile prezentei legi, autoritatilor competente legal;h) dreptul de a fi informat, in termenul legal sau cu celeritate, cu privire la masurile luate de autoritatile competente legal ca urmare a sesizarilor, recomandarilor si masurilor pe care le-a dispus;i) calitatea procesuala activa in apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilitati;j) dreptul de a mentine legatura cu Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, de a trimite acestuia informatii si de a se intalni cu membrii sai;.k) dreptul de a publica si disemina rapoartele proprii. Sectiunea 2Vizitele de monitorizare si raportarea Art. 13. - (1) Vizitele de monitorizare se desfasoara de echipe de vizitare compuse din 3 membri, din care un inspector de specialitate al Consiliului de monitorizare si cate 2 membri propusi de organizatiile neguvernamentale prevazute la art. 5 alin. (1), in calitate de colaboratori externi. Deciziile comisiei se iau prin consens sau prin majoritatea membrilor. (2) Colaboratorii externi sunt selectati de presedintele Consiliului de monitorizare pe baza propunerilor organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 5 alin. (1). In acest scop, organizatiile neguvernamentale propun presedintelui Consiliului de monitorizare persoane care au cunostinte profesionale si aptitudini specifice corespunzatoare. (3) Constatarile rezultate in urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse in rapoarte de vizita. Rapoartele includ recomandarile facute sau, dupa caz, masurile cu caracter obligatoriu dispuse, in conditiile legii, de Consiliul de monitorizare. (4) Raportul de vizita se intocmeste de catre membrii echipei de monitorizare in termen de 30 de zile de la data finalizarii acesteia, este aprobat de presedintele Consiliului de monitorizare si se comunica institutiilor vizitate si autoritatilor publice in subordinea si coordonarea carora acestea se afla. (5) Institutia vizitata are obligatia de a comunica Consiliului de monitorizare, in termen de 30 de zile, un raspuns motivat privind recomandarile si masurile dispuse. (6) Institutia vizitata sau autoritatea in subordinea si coordonarea carora acestea se afla pot contesta in instanta, in conditiile legii, masurile cu caracter obligatoriu dispuse de Consiliul de monitorizare. Pe durata solutionarii contestatiei masurile contestate se suspenda. (7) Raportul de vizita, precum si raspunsul motivat prevazut la alin. (5), sunt publice si se afiseaza pe pagina de internet a institutiei vizitate, a autoritatii publice in subordinea si coordonarea careia aceasta se afla, precum si a Consiliului de monitorizare, cu exceptia datelor personale si a informatiilor clasificate. (8) Personalul Consiliului de monitorizare si membrii echipelor de vizitare au obligatia de a sesiza de indata, potrivit legii, organele judiciare atunci cand, in exercitarea atributiilor lor, iau cunostinta de existenta unor indicii privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala. (9) Consiliul de monitorizare elaboreaza un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului si aprobat de Biroul Permanent al Senatului. Titlul IIIAutoritatea de coordonare Art. 14. - (1) In scopul implementarii prevederilor art. 33 din Conventie, se desemneaza Directia pentru protectia persoanelor cu dizabilitati in calitate de Autoritate de coordonare a masurilor pentru implementarea Conventiei, in continuare Autoritate de coordonare. (2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Autoritatii de coordonare ii vor fi stabilite, prin ordin al ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, atributiile legale concrete in vederea indeplinirii rolului care ii revine prin Conventie. Titlul IVBiroul de contact Art. 15. - (1) In scopul implementarii prevederilor art. 33 din Conventie, in cadrul Directiei pentru protectia persoanelor cu dizabilitati se infiinteaza un nou birou, Biroul de contact pentru implementarea Conventiei, in continuare Biroul de contact. (2) Biroul de contact este organismul care faciliteaza sinteza si raportarea datelor privind problemele referitoare la implementarea in Romania a Conventiei. Biroul de contact mentine legatura cu Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, ii comunica informatiile solicitate si se intalneste cu membrii acestuia. (3) In vederea indeplinirii rolului care ii revine prin Conventie, institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 2 alin. (2) si (3), precum si Avocatul poporului si Consiliul de monitorizare au obligatia de a comunica Biroului de contact, la cerere, toate informatiile si datele solicitate. (4) Biroul de contact se incadreaza cu 6 functionari publici, 1 functionar public de conducere si 5 functionari publici de executie, experti de specialitate. (5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului Muncii Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se reglementeaza organizarea si functionarea Biroului de contact, iar in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi functionarii publici vor fi selectati si numiti in functie. Titlul VDispozitii finale Art. 16. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare, precum si art 2 din Legea 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007." Ce spune despre Romania Raportul Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei CRJ aduce in sprijinul propunerii sale Raportul Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks, in urma vizitei efectuate in Romania in martie-aprilie 2014. Fragmente din acest raport: "Comisarul ia act de numeroasele decizii ale Curtii privind diferitele incalcari ale drepturilor persoanelor cu dizabilitati din Romania, inclusiv unele grave, si este preocupat de faptul ca o tema comuna a acestor cazuri este lipsa de acces la justitie, in special pentru persoanele cu dizabilitati care traiesc in institutii". (CommDH(2014), pct. 12, pag. 8); Recent, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a depus o serie de plangeri penale privind abuzuri grave savarsite impotriva persoanelor institutionalizate cu dizabilitati intelectuale si psihosociale. Unul din cazuri se refera la `Centrul de recuperare si reintegrare` din Aldeni, care gazduieste aproximativ 100 de persoane. In noiembrie 2013 si in februarie 2014, pe parcursul a doua vizite la acest centru, CRJ a documentat diverse abuzuri impotriva persoanelor rezidente, care includeau: echimoze, sedare, infometare, semne care atest au ca persoanele rezidente au fost legate cu sfoara, raderea capului si avorturi fortate (pct.21, pag. 10); Comisarul este profund preocupat de lipsa de acces efectiv la justitie care afecteaza persoanele cu dizabilitati dupa internarea lor nevoluntara intr-o institutie. Comisarul a fost informat ca, in cele mai multe cazuri, reprezentarea juridica a acestor persoane este inadecvata, nefiind numit niciun tutore, sau existand conflicte de interese aparute intre tutore si persoanele in cauza, de exemplu, atunci cand un membru al personalului institutiei isi asuma acest rol. In plus, niciun Mecanism special de contestare nu este instituit la nivel national in ceea ce priveste cazurile de abuzuri savarsite impotriva persoanelor, care traiesc in institutii de asistenta sociala si psihiatrice. Comitetul pentru Prevenirea Torturii a constatat de asemenea ca desi, teoretic, persoanele care traiau in institutiile vizitate puteau adresa plangeri in scris procurorului sau altor autoritati, posibilitatile practice de a face acest lucru lipseau (pct. 22 pag. 10); Comisarul aminteste cazul Centrul de Resurse Juridice in numele lui Valentin Campeanu impotriva Romaniei, cu privire la un barbat in varsta de 18 ani de origine roma, cu handicap intelectual si HIV pozitiv care nu avea legaturi de familie si niciun reprezentant legal si care a murit in timp ce era internat la spitalul de psihiatrie Poiana Mare. In interventia sa in calitate de a treia parte in acest caz in fata Curtii, Comisarul a subliniat faptul ca accesul la justitie este deosebit de dificil pentru persoanele cu dizabilitati care se confrunta cu izolarea, au pierdut contactul cu familiile lor sau sunt orfane. Comisarul a subliniat necesitatea de a elimina barierele care impiedica persoanele cu dizabilitati sa se adreseze instantelor si ca esecul de a le asigura accesul efectiv la justitie va permite intotdeauna savarsirea de abuzuri impotriva lor. (pct. 23, pag. 10). Hotararea CEDO in cauza Centrul de Resurse Juridice in numele lui Valentin Campeanu impotriva Romaniei Valentin Campeanu a murit pe 20 februarie 2004 la Spitalul de Psihiatrie si pentru masuri de siguranta maxima Poiana Mare. Valentin Campeanu a fost un copil abandonat la nastere, seropozitiv si cu dizabilitati intelectuale. Dupa ce a implinit varsta de 18 ani, nicio institutie nu a vrut sa isi asume responsabilitatea ingrijirii sale. In cele din urma a ajuns la Spitalul Poiana Mare, dar starea sa se agravase intre timp pe fondul lipsei medicatiei retrovirale, pe care autoritatile au omis sa i-o asigure. Cu scurt timp inainte sa moara, a fost gasit de reprezentantii CRJ incuiat intr-o camera neincalzita, slab, imbracat doar cu o bluza de pijama. Personalul spitalului se temea sa il atinga pentru ca era seropozitiv. CRJ a utilizat toate mijloacele puse la dispozitie de legislatia interna pentru ca cei responsabili de moartea domnului Valentin Campeanu sa fie trasi la raspundere. Parchetele si instantele sesizate au refuzat, insa, sa faca lumina in acest caz. In cele din urma, cazul a ajuns la CEDO care, pe 17 iulie 2014, a condamnat statul roman pentru moartea domnului Campeanu. CRJ in numele lui Valentin Campeanu vs. Romania este primul caz acceptat de CEDO in care un ONG reclama moartea unui tanar cu dizabilitati aflat in grija statului. Prin hotararea sa, CEDO a recomandat ca Romania "sa aiba in vedere masurile generale necesare pentru a se asigura ca persoanele cu handicap mintal care se afla intr-o situatie comparabila cu cea a domnului Campeanu beneficiaza de o reprezentare independenta care sa le permita sa formuleze in fata unei instante sau in fata oricarui alt organism independent capetele de cerere intemeiate pe Conventie in ceea ce priveste sanatatea si tratamentul care le este acordat" (161). Date statistice, comunicate de CRJ -La 30 iunie 2014 numarul total de persoane cu dizabilitati comunicat Directiei Protectia Persoanelor cu Dizabilitati din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, a fost de 714.891 persoane. -Dintre acestea, 97,6 % (697.762 persoane) se afla in ingrijirea familiilor si/sau traiesc independent (neinstitutionalizate) si 2,4 % (17.129 persoane) se afla in institutiile publice rezidentiale de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu dizabilitati (institutionalizate) coordonate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati. -La 30 iunie 2014, rata persoanelor cu dizabilitati la populatia Romaniei a fost de 3,36% -Din centralizarea datelor pe grupe de varsta rezulta ca 62,85% sunt persoane cuprinse intre 18-64 ani (411.240 persoane) si 37,15% au peste 65 ani (243.052 persoane), in total persoane adulte cu dizabilitati. -Pe judete/municipii, numarul cel mai mare de persoane cu dizabilitati se inregistreaza in municipiul Bucuresti (58.848 persoane) urmat de judetul Prahova (36.660 persoane), iar cel mai mic numar se inregistreaza in judetul Covasna (4.984 persoane). -Numarul institutiilor publice de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu dizabilitati la 30 iunie 2014 este de 398 (fata de 387 la 30 iunie 2013), dintre care: 342 rezidentiale (fata de 329 la 30 iunie 2013) si 56 nerezidentiale - de zi (fata de 58 la 30 iunie 2013). -O treime din institutiile rezidentiale sunt centre de ingrijire si asistenta, avand 6.531 de beneficiari, respectiv 38,13% din numarul total de 17.129 persoane aflate in institutiile rezidentiale. -Un numar semnificativ de beneficiari exista si in cele 53 de centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica, respectiv 5.364 persoane. -Pentru intervalul de varsta 14-34 de ani exista un numar de persoane cu dizabilitati situat intre 80.000 si 100.000

Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!


2020
martie (2)
2019
martie (3)
2018
martie (3)
mai (2)
2017
martie (6)
2016
martie (141)
aprilie (64)
mai (44)
iunie (36)
iulie (30)
august (35)
2015
martie (110)
aprilie (46)
mai (38)
iunie (65)
iulie (68)
august (69)
octombrie (116)
2014
februarie (141)
martie (102)
aprilie (72)
mai (105)
iunie (94)
iulie (50)
august (63)
2013
martie (102)
aprilie (115)
mai (88)
iunie (65)
iulie (80)
august (129)
octombrie (147)
noiembrie (132)
2012
ianuarie (149)
martie (53)
aprilie (33)
mai (40)
iunie (30)
iulie (17)
august (19)
2011
decembrie (154)
2009
ianuarie (547)
februarie (649)
martie (361)
aprilie (308)
mai (243)
iunie (362)
iulie (256)
august (170)
octombrie (150)
2008
iulie (1)
august (10)
decembrie (174)
0000