Cei pe care ii criticam au devenit deja imuni. Isi apara pozitiile cu o incrancenare iesita din comun. Un lucru insa ii deranjează la culme: sa le spui adevarul in fata. Dar mai ales sa-l afle si altii. Cu cat stim mai multi ce fac ei, cu atat sunt mai vulnerabili.-----
FISCUL a declansat JIHADUL FISCAL

FISCUL a declansat JIHADUL FISCAL

anaf masini FISCUL a declansat JIHADUL FISCAL
anaf masini
ANAF a demarat verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezinta risc fiscal ridicat Directia Verificari Fiscale din ANAF a demarat "Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal" (PFRF)", se arata intr-un comunicat al ANAF. Decizia a fost luata de conducerea ANAF ca urmare a analizelor de risc fiscal efectuate de Directia Verificari Fiscale asupra persoanelor fizice, in cadrul programului de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), pe baza datelor disponibile privind veniturile declarate si alocarile de fonduri (cresteri patrimoniale, achizitii, creante, cheltuieli etc.), in urma carora au fost identificate si alte persoane fizice decat cele din grupul PFAM care prezinta risc fiscal ridicat (risc de nedeclarare a unor venituri semnificative si sustragere de la plata impozitelor aferente) In esantionul de risc PFRF intra persoanele fizice cu avere afisata semnificativa (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creante din creditari acordate companiilor si/sau persoanelor fizice, depuneri semnificative in conturi bancare din Romania sau din strainatate, cheltuieli personale ridicate) nejustificata de veniturile declarate. Programul PFRF vizeaza verificarea veniturilor si a declararii acestora incepand cu anul 2011, intrucat doar pentru acestea se poate aplica atat regula de impozitare a veniturilor a caror sursa nu a fost identificata, cat si procedura de verificare, conform normelor stabilite de legiuitor. Subliniem faptul ca ANAF este o agentie de aplicare a legii, fara atributii in initierea si aprobarea actelor legislative. 1. Analiza de risc consta in urmatoarele activitati: a) definirea caracteristicilor grupului persoanelor fizice cu potential risc de nedeclarare; b) stabilirea surselor de date specifice acestui grup; c) culegerea si formalizarea informatiilor; d) elaborarea indicatorilor de risc specifici grupului; e) stabilirea riscului minim acceptat de administratia fiscala; f) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depasesc riscul minim; g) propuneri pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentareRiscurile de nedeclarare se ierarhizeaza in ordinea descrescatoare a acestora, cu respectarea conditiei riscului minim acceptat de administratia fiscala, stabilit potrivit prevederilor art. 1091 alin. (4) din Ordonanta nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca fiind o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit.Finalitatea analizei consta in procesarea si elaborarea listei persoanelor fizice care depasesc riscul minim acceptat de administratia fiscala (i.e. diferente semnificative intre veniturile estimate de analiza si veniturile declarate) si elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare.Conform prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, selectarea persoanelor fizice ce urmeaza a fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare se face din lista persoanelor care depasesc riscul minim acceptat de administratia fiscala, in functie de nivelul riscului si de capacitatea de efectuare a verificarilor fiscale prealabile documentare. 2. Verificarea fiscala prealabila documentara reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitatii drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a oricaror altor elemente relevante pentru stabilirea situatiei fiscale reale a persoanei fizice verificate, desfasurate la sediul organului fiscal, fara notificarea contribuabilului, pe baza informatiilor detinute sau obtinute de administratia fiscala.In acest sens se realizeaza urmatoarele activitati:a) solicitarea, in conditiile legii, de informatii de la autoritati si institutii publice;b) analiza informatiilor si documentelor primite referitoare la situatia fiscala a persoanei fizice verificate;c) confruntarea informatiilor obtinute cu cele din declaratiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificata sau, dupa caz, de platitorii de venit ori terte persoane. Astfel, se solicita informatii referitoare la persoanele fizice supuse verificarii fiscale de la institutii cum sunt bancile, A.N.C.P.I., notarii publici, directiile de impozite si taxe locale, Directia inmatriculari vehicule din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Registrul naval, Registrul aeronautic precum si de la persoanele fizice si juridice ce au avut raporturi economice sau juridice cu persoana verificata. De exemplu:- de la institutiile bancare se vor obtine toate extrasele de cont bancar referitoare la perioada verificata, - de la Autoritatea Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara se vor obtine toate proprietatile imobiliare pe care acestia le detin pe intreg teritoriul tarii, - de la notari publici se vor obtine contractele incheiate de persoana verificata si autentificate in perioada supusa controlului, avand drept obiect bunuri, valori sau tranzactii, - de la directiile de impozite si taxe locale se vor obtine informatiile privind bunuri mobile si imobile detinute, precum si cheltuielile realizate de persoanele verificate cu impozitele locale platite, - de la Directia inmatriculari vehicule din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se vor obtine datele privind autoturismele inmatriculate de persoanele verificate in perioada supusa controlului, - de la registrul aeronautic si registrul naval se vor obtine toate inmatricularile de nave si aeronave.- de la persoanele ce au avut raporturi economice sau juridice cu persoana verificata (in principal, societati comerciale) se vor obtine informatii privind natura acestor raporturi, contractele incheiate, obiectul acestora, tranzactiile desfasurate, valorile aferente tranzactiilor etc.. Prin verificarea fiscala prealabila documentara (VFPD) se estimeaza astfel nivelul veniturilor realizate de persoana fizica verificata, care se compara cu veniturile din declaratiile fiscale si se stabileste daca verificarea fiscala continua sau inceteaza. Daca intre venitul estimat in VFPD si venitul declarat este o diferenta semnificativa in sensul art. 1091 alin. (4) din OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala (respectiv o diferenta de 10%, dar nu mai putin de 50.000 de lei), verificarea continua si se emite persoanei in cauza avizul de verificare. Rezultatele verificarii fiscale prealabile documentare se consemneaza intr-un raport de verificare fiscala prealabila documentara care contine toate constatarile retinute de organul fiscal pe perioada desfasurarii verificarii precum si propunerea de a continua verificarea sau de a inceta procedura de verificare. 3. Verificarea fiscala. In cazul in care rezultatul verificarii fiscale prealabile documentare reprezinta o diferenta semnificativa intre veniturile realizate de persoana fizica, calculate in baza situatiei fiscale personale, si veniturile declarate de aceasta sau de platitorii de venit, conform art. 1091 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal comunica avizul de verificare persoanei fizice care a facut obiectul verificarii fiscale prealabile documentare. In cadrul verificarii fiscale se continua procedura demarata in etapa anterioara, verificarea realizandu-se cu colaborarea persoanei fizice verificate, si se urmareste stabilirea bazei impozabile pentru impozitul pe venit, procedura finalizandu-se cu emiterea deciziei de impunere sau, dupa caz, de incetare a verificarii.Avizul de verificare este insotit de un extras din raportul de verificare fiscala precum si de Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale aprobata prin OMFP 544/2012.Odata cu comunicarea avizului se solicita persoanei verificate, in temeiul art. 1091 alin. (51) din Codul de procedura fiscala depunerea declaratiei de patrimoniu si venituri aprobata prin OMFP nr. 1504/2013.Urmare primirii acestui aviz, persoana verificata are la dispozitie 60 de zile pentru a prezenta organelor de verificare documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Perioada poate fi prelungita cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea scrisa si temeinic justificata a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal. Prin clarificari relevante se intelege prezentarea de explicatii in legatura cu continutul unor documente justificative sau in legatura cu unele situatii de fapt.In acelasi termen persoana fizica verificata trebuie sa depuna si declaratia de patrimoniu si venituri. Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei constituie potrivit Codului de procedura fiscala contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.Persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale poate solicita o singura data, in scris, amanarea datei inceperii verificarii, pentru motive justificate. In solicitare persoana fizica prezinta motivele pentru care solicita amanarea si, dupa caz, documentele justificative in sustinerea acestora. Cererea de amanare se solutioneaza in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii acesteia. In situatia in care organul fiscal a aprobat amanarea datei de incepere a verificarii fiscale, comunica persoanei fizice data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.Locul desfasurarii verificarii fiscale este sediul organului fiscal (sediul DVF sau al serviciilor regionale de verificari fiscale). La cererea persoanei fizice verificate, verificarea fiscala se poate desfasura si la: a) domiciliul sau, daca persoana verificata este in imposibilitate fizica de a se deplasa; b) domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta de specialitate sau juridica, daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional. Solicitarea scrisa a persoanei fizice pentru desfasurarea verificarii la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta se depune la organul fiscal inainte de data inceperii verificarii fiscale inscrisa in avizul de verificare. Cererea se solutioneaza in termen de 5 zile de la inregistrare.Pentru efectuarea verificarii la domiciliul persoanei fizice sau la domiciliul/sediul persoanei care ii acorda asistenta de specialitate ori juridica trebuie ca spatiul pus la dispozitia organului fiscal sa fie adecvat pentru efectuarea verificarilor.Prin spatiu adecvat desfasurarii verificarilor se intelege asigurarea unui spatiu, in limita posibilitatii persoanei fizice, care sa permita desfasurarea activitatilor legate de controlul documentelor si elaborarea actului de control. Durata efectuarii verificarii fiscale este de maximum 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate. Actiunea de verificare poate fi suspendata cand este indeplinita una dintre urmatoarele conditii si numai daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea verificarii fiscale: a) pentru efectuarea unei expertize conform Codului de procedura fiscala; b) pentru efectuarea de cercetari in vederea identificarii persoanei fizice sau a stabilirii realitatii unor tranzactii; c) la solicitarea scrisa a persoanei fizice ca urmare a aparitiei unei situatii obiective, confirmata de organul fiscal desemnat pentru efectuarea verificarii, care conduce la imposibilitatea continuarii verificarii. Pe parcursul unei verificari, persoana fizica poate solicita suspendarea acesteia doar o singura data; d) pentru solicitarea unor informatii suplimentare de la terte persoane sau de la autoritatile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori din state cu care Romania are incheiate conventii internationale pentru schimburi de informatii in scopuri fiscale; e) la propunerea structurii care coordoneaza activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice, pentru valorificarea unor informatii rezultate din alte verificari, primite de la alte autoritati sau institutii publice ori de la terti.Data de la care se suspenda actiunea de verificare este comunicata persoanei fizice prin decizie de suspendare. Decizia de suspendare este act administrativ fiscal si poate fi contestata in conditiile Codului de procedura fiscala.Dupa incetarea conditiilor care au generat suspendarea, verificarea fiscala va fi reluata, data acesteia fiind comunicata in scris persoanei fizice.In cadrul verificarii fiscale inspectorii fiscali solicita, in conditiile legii, informatii, clarificari, explicatii, documente si alte asemenea mijloace de proba de la persoana fizica verificata si/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice, discuta constatarile cu persoana fizica verificata si/sau cu imputernicitii acesteia si ajusteaza, daca este cazul, baza impozabila, prin utilizarea metodelor indirecte de control (Metoda sursei si cheltuirii fondului, Metoda fluxului de trezorerie sau Metoda patrimoniului). Metoda sursei si cheltuirii fondului (MSCF) consta in compararea utilizarilor de fonduri cu sursele fondurilor si veniturile declarate in perioada supusa verificarii.Alegerea MSCF ca metoda de stabilire a bazei impozabile ajustate poate fi determinata de anumite indicii: achizitii de imobile, alte active, cresterea soldului conturilor bancare, cheltuieli personale semnificative. Prin compararea utilizarilor de fonduri cu sursele acestora se determina eventualele venituri a caror sursa nu a fost identificata. Metoda patrimoniului consta in determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al persoanei fizice pe parcursul unui an fiscal. Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se compara cu veniturile declarate in scopul determinarii veniturilor neraportate sau al celor a caror sursa nu a fost identificata. Metoda fluxurilor de trezorerie consta in analiza depunerilor in conturile bancare si financiare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea acestora cu sursele de venit si determinarea eventualelor venituri a caror sursa nu a fost identificata. Rezultatul verificarii se consemneaza intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile din punct de vedere faptic si legal.Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, dupa caz, a unei decizii de incetare a procedurii de verificare, in cazul in care nu se ajusteaza baza impozabila.La raportul privind rezultatele verificarii se anexeaza documentele care au stat la baza constatarilor, documentele intalnirilor si orice alte acte care au legatura cu constatarile efectuate in cauza. Documentele prezentate de persoana fizica verificata se predau organului fiscal, sub semnatura.Daca pana la expirarea termenului de 60 de zile contribuabilul supus verificarii nu prezinta documentele si clarificarile necesare, se intocmeste un raport de verificare si se emite decizia de impunere pe baza constatarilor din etapa de verificare fiscala prealabila documentara.In cadrul verificarii situatiei fiscale personale se folosesc o serie de formulare al caror model si continut a fost aprobat prin OPANAF nr. 393/2013. Orice venituri constatate de organele fiscale, a caror sursa nu a fost identificata, se impun cu cota de 16%, conform art. 791 din Codul fiscal. Prin decizia de impunere se calculeaza si obligatiile fiscale accesorii (penalitati, dobanzi). Inca 4.600 de romani bogati intra in vizorul Fiscului din 2015 Fiscul va verifica inca 4.600 de persoane cu averi insemnate, incepand de la 1 ianuarie, cand vor fi create alte 7 servicii teritoriale, in afara celei care functioneaza acum in Bucuresti, pentru controlul persoanelor cu venituri mari Pana in prezent, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a verificat 30 de persoane cu averi mari, de peste 25 milioane de euro. Dintre acestea, 11 nu au putut justifica complet veniturile. In cazul lor, controalele sunt pe ultima suta de metri, urmand sa se incheie cu un raport de inspectie fiscala. „Sunt chestiuni care nu devin publice atata timp cat aceste persoane isi achita obligatiile. Devin publice daca devin cazuri infractionale“, precizeaza presedintele ANAF, Gelu Stefan Diaconu, explicand ca, in functie de concluziile din rapoartele de inspectie fiscala in anumite situatii procedurile ar putea fi continuate in contencios, implicit cu sesizari penale. De la 1 ianuarie, Fiscul va extinde verificarile pentru alte 4.600 de persoane ale caror averi sunt insemnate, dar nu la nivelul celor din primul esantion controlat. In tara vor fi create sapte structuri teritoriale de verificare a persoanelor cu venituri mari subordonate directiei care functioneaza acum in ANAF. Vor lucra peste 180 de specialisti care au trecut proba integritatii si care vor fi repartizati in teritoriu in functie de esantionarea persoanelor cu averi. „In 2015, vor fi supusi verificarii preliminare (cei 4.600 - n.red.) in functie de care se va purcede la inspectia fiscala propriu-zisa in timpul careia trebuie sa dovedeasca fiscalizarea veniturilor“, afirma presedintele ANAF. Din lotul initial, din care au fost selectate cele 30 de persoane care au fost deja verificate, au ramas in lucru alte 370 de persoane cu averi foarte mari, de a caror situatie fiscala se ocupa o structura specializata, avand in vedere gradul foarte ridicat de complexitate. Anul viitor, actiunile se vor intensifica. „Vor fi surprize. Multi dintre cei care se plimba acum cu Ferrari sau mai stiu eu ce si n-au fost intrebati daca si-au fiscalizat veniturile sa se astepte la verificari. Avem in vedere averea afisata, adica bunuri imobiliare si mobile, bani in conturi, actiuni samd“, spune Gelu Stefan Diaconu. Conform Codului de procedura fiscala, inspectorii constata daca exista diferente semnificative intre veniturile estimate pe baza situa?iei fiscale personale si cele declarate. Daca diferentele depasesc 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei, sunt continuate verificarile. Cum afla Fiscul veniturile ascunse? Metoda sursei si cheltuirii fondului: Sunt avute in vedere fluxurile de numerar. Veniturile sustrase de la impozitare sunt aflate prin compararea cheltuielilor cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii. Metoda fluxurilor de trezorerie: Sunt analizate intrarile si iesirile de sume in/din conturile bancare, precum si intrarile si iesirile de sume in numerar. Sunt identificate venituri nedeclarate, prin analizarea valorii si frecventei depunerilor in conturile bancare si a surselor acestor depuneri. Metoda patrimoniului: Sunt analizate cresterea si descresterea patrimoniului net. Sunt analizate efectele pe care le au asupra patrimoniului net achizitionarea de active, reducerea de obligatii si cheltuielile efectuate din surse de venit care nu sunt declarate ca impozabile. Patronii care folosesc firma ca ATM personal sunt suspectati de Fisc ca-si ascund averile Banii imprumutati companiei si restituiti asociatilor pot masca dividende sau venituri nejustificate, chiar ilicite in unele cazuri, fiind considerate de Fisc principala metoda de ascundere a averilor personale ale patronilor Creditarea firmelor este o practica obisnuita in Romania. Asociatii aduc bani de acasa pentru a-si demara afacerile, pentru a porni investitii si chiar pentru a acoperi cheltuieli curente atunci cand compania se afla in impas si produce insuficient. Exista, insa, si situatii care trezesc suspiciuni. Odata cu initierea programului de verificare a persoanelor fizice cu averi mari, imprumuturile si restituirile de sume au devenit un motiv de inspectie fiscala atat pentru firme, cat si pentru persoanele fizice-asociati. Sursa veniturilor imprumutate, mai ales atunci cand viramentul nu se face prin conturi bancare, ci cash, dar si oportunitatea operatiunii pentru activitatea si interesul firmei trebuie sa fie clar justificate. „Aceste imprumuturi, restituiri nu au caracterul unei actiuni de imprumut pentru ca, in multe cazuri, lipsesc contractul, scadentarul sau modalitatea de recuperare. In schimb, vedem foarte multe operatiuni mici cu numerar care au la baza dispozitii de plata care nici nu se justifica pentru activitatea societatilor comerciale“, spune Eugen Serban, directorul Directiei Verificari Fiscale, structura a ANAF care se ocupa de controlul marilor averi. Veniturile societatii sunt prelevate si incasate in buzunarul patronului, arata acesta, iar creditarea firmelor a fost transformata intr-o practica de utilizare a companiilor ca ATM personal din care se scot bani fara justificare. Principala problema a Fiscului este ca patronii care imprumuta si restituie repetat bani prin intermediul contului 455 incaseaza, in fapt, dividende pe care nu le raporteaza si pentru care, evident, nu platesc impozitul de 16%. Analizele Fiscului arata ca in anii 2012-2013, in conturile 455 ale firmelor, soldul total la sfarsitul exercitiului financiar se ridica la circa 100 miliarde lei. Raportat la cuantumul incasarilor totale din taxe si impozite, cifra e imensa, ridicand suspiciunea ca sume importante sunt sustrase astfel de la impozitare. Bani din firma pentru case si masini Conform Codului fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Astfel, plata unor bunuri si servicii din conturile societatii fara nicio legatura cu activitatea firmei, dar care, in schimb, aduc certe beneficii asociatilor, ii indreptateste pe inspectori sa le trateze ca dividende. De exemplu, dotarea cu mobilier, cazarea la hoteluri, deplasarile sau cumpararea de masini pot fi cheltuieli nejustificate pentru activitate. „Daca actionarul foloseste banii companiei pentru cheltuieli personale pe care le inregistreaza pe firma in loc sa le distribuie ca dividende, cu impozitul platit, si abia apoi sa utilizeze banii, inseamna conform legii fiscale ca are dividende nedeclarate“, explica Mihaela Mitroi, liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania. Mascarea dividendelor inseamna ca asociatii firmelor persoane fizice reusesc sa faca cheltuieli foarte mari pe care nu le pot explica prin veniturile personale declarate. „Aceste persoane pleaca in excursii, cumpara resedinte si masini, efectueaza alte cheltuieli personale mari. Dincolo de aspectele contabile, unde are loc auditul, societatile trebuie sa retrateze din punct de vedere fiscal aceste cheltuieli nu doar daca sunt deductibile la calcul impozitului pe profit, ci si pentru ca sunt dividende si trebuie impozitate ca atare“, precizeaza Eugen Serban. Dincolo de aspectele fiscale, pot aparea si cele penale privind evaziunea fiscala si spalarea de bani. „Persoanele fizice imprumuta cu cash firmele. Intrebarea este care e sursa banilor. Atunci se duc la persoana fizica si o verifica pentru ca ar trebui sa aiba venituri declarate care sa justifice imprumutul. Daca veniturile sunt nedeclarate sau, eventual, au o sursa asupra careia planeaza suspiciuni sunt facute investigatii“, arata Mihaela Mitroi. Sume din strainatate O alta tinta a Fiscului in cadrul controalelor averilor mari este declararea veniturilor din strainatate. Fiscul a facut o campanie de informare pentru aceste venituri, trimitandu-le scrisori celor presupusi ca nu au facut declaratii. Potrivit directorului ANAF, Eugen Serban, au aparut rezultate probate de cifre. Daca in 2010, 28 de persoane din grupul celor 400 cu averi mari investigate de ANAF, declarau venituri din strainatate de 42 milioane lei, in 2013, numarul lor a ajuns la 59 de persoane care au declarat 143,6 milioane lei. In 2013, o singura persoana fizica a declarat ca a obtinut dividende din strainatate de circa sapte milioane de euro. Programul de verificare a persoanelor fizice cu averi mari a inceput in 2011 cand au fost aprobate primele masuri legislative necesare functionarii Directiei de Verificari Fiscale. Sunt vizate persoanele care, conform analizelor fiscului, declara venituri mai mici decat au in realitate. Verificarea se face in cazurile in care, dupa estimarea situatiei fiscale de catre inspectori, se constata ca intre veniturile reale si cele declarate ar putea fi o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai mica de 50.000 lei. Programul pentru persoanele cu averi are trei piloni: informarea cu posibilitatea de corectare a declaratiilor, caz in care se plateste impozit de 16% asupra diferentei, controlul fiscal indirect efectuat prin verificarea situatiei fiscale personale din diverse surse – institutii, banci, autoritati locale, registrul comertului etc - si direct prin demararea de inpectii fiscale ale surselor de venit. In situatiile in care apar indicii de sustragere a veniturilor de la impozitare sau de surse ilicite se realizeaza un control antifrauda. CIFRA 1 400 de persoane fizice cu averi mari, de peste 20 milioane euro, sunt investigate de Fisc, verificarile fiind incheiate pentru 30 dintre acestea, 11 neputand proba provenienta veniturilor CIFRA 2 4.600 de persoane cu venituri mari intra in programul de verificare din 2015, care va demara in scurt timp.

Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!


2020
martie (2)
2019
martie (3)
2018
martie (3)
mai (2)
2017
martie (6)
2016
martie (141)
aprilie (64)
mai (44)
iunie (36)
iulie (30)
august (35)
2015
martie (110)
aprilie (46)
mai (38)
iunie (65)
iulie (68)
august (69)
octombrie (116)
2014
februarie (141)
martie (102)
aprilie (72)
mai (105)
iunie (94)
iulie (50)
august (63)
2013
martie (102)
aprilie (115)
mai (88)
iunie (65)
iulie (80)
august (129)
octombrie (147)
noiembrie (132)
2012
ianuarie (149)
martie (53)
aprilie (33)
mai (40)
iunie (30)
iulie (17)
august (19)
2011
decembrie (154)
2009
ianuarie (547)
februarie (649)
martie (361)
aprilie (308)
mai (243)
iunie (362)
iulie (256)
august (170)
octombrie (150)
2008
iulie (1)
august (10)
decembrie (174)
0000