Cei pe care ii criticam au devenit deja imuni. Isi apara pozitiile cu o incrancenare iesita din comun. Un lucru insa ii deranjează la culme: sa le spui adevarul in fata. Dar mai ales sa-l afle si altii. Cu cat stim mai multi ce fac ei, cu atat sunt mai vulnerabili.-----
Dragnea a impartit Romania Proiectul de regionalizare al MDRAP va fi lansat la apa martea viitoare

Dragnea a impartit Romania Proiectul de regionalizare al MDRAP va fi lansat la apa martea viitoare

harta regionalizare Dragnea a impartit Romania Proiectul de regionalizare al MDRAP va fi lansat la apa martea viitoare
harta regionalizare
USL se grabeste cu proiectul regionalizarii Romaniei, lansand deja in piata media pe surse, un draft al proiectului de lege. Acesta cuprinde opt regiuni, care vor avea capitale regionale ce vor fi conduse de un consiliu regional si un presedinte. Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Sorin Frunzaverde, initiatorul proiectului de regionalizare, a spus la Antena 3 ca: Reproducem un model european. Nu facem decat sa reproducem un sistem valabil de la Tamissa si pana la Tisa. Dezvoltam proiecte de relevanta europeana (…) Principalul avantaj e ca pentru multe proiecte, decizia se ia mult mai aproape de cetatean, de nevoile si prioritatile lui Dupa luni de munca cei de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sunt gata cu proiectul de reorganizarea administrativ teritoriala a Romaniei. Potrivit informatiilor noastre proiectul ar urma sa fie facut public la inceputul saptamanii viitoare la Academia Romania, in acelasi loc unde au inceput si discutiile publice la revizuirea Constitutiei Romaniei. Fara a intra in detalii... proiectul propune ca tara sa fie impartit in 8 regiuni, suprimarea unitailor administrativ-teritoriale care nu se pot sustine, comasarea de unitati administrativ-teritoriale si retrogadari ale unora care nu mai corepunde criteriilor legii administratiei publice. Potrivit acelorasi surse citate, cei de la MDRAP vor veni blindati de studii sociologice despre care umbla vorba ca sunt de o calitate indoielnica. Proiectul va fi lansat in dezbatere publica si urmeaza a fi adoptat abia dupa validarea revizuirii Constitutiei prin referendum national (in Constitutie va fi introdus termenul de REGIUNE). Liberalii au lansat pe piata un proiect
Iata ce contine in pare proiectul de lege privind regionalizarea: CAPITOLUL IPrincipii si consideratii generaleSECTIUNEA I. Regiunile si autonomia regionala Art.1Prezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei regionale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice regionale. Art.2(1) Conform Constitutiei teritoriul national al Romaniei este impartit in 8 regiuni, iar fiecare regiune este formata din doua sau mai multe judete, acestea din urma avand delimitarea teritoriala existenta la data intrarii in vigoare a prezentei legi.(2) Cele 8 regiuni au urmatoarea denumire si componenta:a) Regiunea Bucuresti-Ilfov: municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cu resedinta in municipiul Bucuresti;b) Regiunea Centru: judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, cu resedinta in municipiul Alba Iulia;c) Regiunea Nord Est: judetele Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava si Vaslui, cu resedinta in municipiul Piatra Neamt;d) Regiunea Nord Vest: judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj, cu resedinta in municipiul Cluj-Napoca;e) Regiunea Vest: judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, cu resedinta in municipiul Timisoara;f) Regiunea Sud Vest: judetele Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj, cu resedinta in municipiul Craiova;g) Regiunea Sud: judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman, cu resedinta in municipiul Calarasi;h) Regiunea Sud Est: judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea, cu resedinta in municipiul Braila.(3) Delimitarea teritoriala a regiunilor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizeaza potrivit legii.(4) Regiunile sunt unitati administrativ-teritoriale in care se exercita autonomia regionala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice regionale.(5) Localitatile de resedinta ale regiunilor prevazute la alin.2 pot fi schimbate numai prin lege, la propunerea consiliului regional exprimata prin hotarare a consiliului regional adoptata cu votul a 3 din numarul de consilieri care constituie consiliul regional.(6) Sediul consiliilor regionale este in situat in localitatile de resedinta ale regiunilor. Sediul consiliilor regionale poate fi schimbat in cadrul localitatii de resedinta prin hotarare a consiliului regional adoptata cu votul a 3 din numarul de consilieri care constituie consiliul regional. Art.3(1) Obiectivele prioritare pe care regiunea le urmareste sunt:a) dreptul la munca si protectia adecvata a demnitatii lucratorilor, dreptul de a avea locuri de munca sigure si accesul la educatie pe tot parcursul vietii;b) dreptul la pluralismul, surse libere de informare si comunicare si accesul la cultura atat ca o necesitate individuala, cat si ca un principiu in comunitate;c) dreptul la asistenta medicala;d) dreptul la un tratament egal intre barbati si femei si de imbunatatire a diferentelor de gen in viata sociala, culturala, economica, religioasa si politica;e) conservarea si punerea in valoare a familiei;f) promovarea stiintei si libertatea cercetarii stiintifice in cadrul limitelor de respect pentru fiintele umane;g) respectarea echilibrului ecologic, protectia mediului si a patrimoniului natural, conservarea biodiversitatii;h) protejarea si imbunatatirea patrimoniului istoric, artistic si peisajului;i) promovarea dezvoltarii economice intr-un context care favorizeaza inovarea, cercetarea si formarea ca factori ai competitivitatii, in conformitate cu principiile de coeziune sociala si dezvoltare durabila;j) consolidarea libertatii publice si private si promovarea cooperarii;k) respingerea tuturor formelor de discriminare si xenofobie;l) recunoasterea autonomiei comunitatilor locale, promovarea sistemului de autonomie, sporirea identitati culturale, sociale si economice pe intreg teritoriul regional, protectia municipalitatilor mai mici si a zonelor montane;m) dezvoltarea de relatii de buna vecinatate si promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale. Art.4(1) Administratia publica in cadrul regiunii se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei regionale, subsidiaritatii, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice regionale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor regionale de interes deosebit.(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat national, unitar si indivizibil al Romaniei. …… Art. 7(1) Prin autonomie regionala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice regionale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor regionale pe care le reprezinta, treburile publice, cu respectarea obiectivelor stabilite la art.3 si in spiritul principiilor autonomiei locale, descentralizarii si subsidiaritatii.(2) Dispozitiile alin. (1) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice, in conditiile legii.(3) Prin colectivitate regionala se intelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. ……….. Art. 11(1) In regiunile in care ponderea cetatenilor apartinand minoritatilor nationale este de peste 20% din numarul locuitorilor, autoritatile administratiei publice regionale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate asigura folosirea, in raporturile cu acestia, si a limbii materne, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentei legi si ale tratatelor internationale la care Romania este parte. SECTIUNEA II. Autoritatile administratiei publice regionaleArt. 12(1) In fiecare regiune se constituie un consiliu regional, ca autoritate a administratiei publice regionale. Consiliul regional este ales in conditiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale si regionale.(2) Consiliul regional este condus de un presedinte, asimilat demnitarului, care nu are calitatea de consilier regional, fiind ales prin scrutin uninominal.(3) Mandatul presedintelui consiliului regional si al consilierului regional este de 4 ani si se exercita in conditiile legii. CAP. IIConsiliul regionalSECTIUNEA I. Constituirea si componenta consiliului regionalArt. 13(1) Consiliul regional este autoritatea administratiei publice regionale, fiind compus din consilieri regionali, alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, de catre persoanele cu drept de vot din regiunea respectiva, in conditiile legii. Art. 14(1) Numarul membrilor fiecarui consiliu regional se stabileste prin ordin al prefectului regiunii, in functie de numarul locuitorilor regiunii, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile regionale, dupa cum urmeaza: Numarul locuitorilor regiunii consilierilor pana la 2.000.000 – 20- intre 2.000.001-2.500.000 – 24- intre 2.500.001-3.000.000 – 28- peste 3.000.000 – 32(2) Consiliul regional ales in conformitate cu prevederile legii se completeaza cu presedintele consiliului regional, care are drept de vot si conduce sedintele acestuia.(3) Candidatii de pe lista fiecarei formatiuni politice, dar care nu sunt declarati alesi, au calitatea de consilieri regionali supleanti si ii vor inlocui pe titularii carora le inceteaza mandatul inainte de termen. SECTIUNEA II. Competentele autoritatilor administratiei publice regionaleArt.18(1) Autoritatile administratiei publice centrale si regionale exercita urmatoarele tipuri de competente:a) Competente exclusive ale statului;b) Competente partajate (stat-regiune), in cazul in care ambele niveluri pot legifera, dar legile nationale prevaleaza in caz de conflict;c) Competentele exclusive ale autoritatilor administratiei publice regionale. Art. 19Competentele exclusive ale statului vizeaza urmatoarele domenii: Constitutie; aparare; cetatenie, imigratie, emigratie si extradare; finante si sistem monetar; frontiere si unitati vamale; siguranta nationala. ….. Art. 21(1) Competentele exclusive ale autoritatilor administratiei publice regionale includ urmatoarele domenii:a) dezvoltarea regionala;b) planificarea regionala;c) pregatirea si implementarea programelor co-finantate din fondurile europene gestionate regional;d) cooperarea intre autoritatile administratiei publice locale.(2) Competentele exclusive urmaresc asigurarea cresterii economice si dezvoltarii sociale echilibrate si durabile a regiuni de dezvoltare, imbunatatirea competitivitatii si reducerea decalajelor economice si sociale existente intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene.(3) Domeniile vizate prin termenul de dezvoltarea regionala prevazut lalit. a) au legatura cu regiunea sau teritoriu, in cel mai larg sens al termenului si acopera:a) dezvoltarea economica (infrastructura si servicii suport pentru afaceri, atragerea si promovarea de investitii, comert, cercetare-dezvoltare-inovare, turism);b) dezvoltarea urbana si amenajarea teritoriului pentru proiecte si areale definite ca fiind de interes regional;c) agricultura si dezvoltare rurala;d) transport (infrastructura regionala si cea de transport in comun);e) educatie universitara, vocationala si tehnica, precum si pregatirea profesionala;f) sanatate (spitale si asistenta sociala);g) mediul inconjurator si eficienta energetica;h) ocuparea fortei de munca;i) locuinte si managementul terenurilor;j) cooperarea interregionala.(4) Competenta de planificare regionala prevazuta la lit. b) alin.1) presupune ca pentru fiecare din domeniile descrise la aliniatul 4 se realizeaza planuri si strategii ca mijloace de identificare a obiectivelor de dezvoltare anuale si multianuale, care vor fi incluse in Planul pentru Dezvoltare Regionala elaborat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala. ………… SECTIUNEA III. Functionarea consiliului regionalArt. 25(1) Consiliul regional se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.(2) Consiliul regional isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales(3) Consiliul regional se intruneste in sedinta ordinara in fiecare luna, la convocarea presedintelui consiliului regional. Consiliul regional se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.(4) Convocarea consiliului regional se face in scris, prin intermediul secretarului regiunii, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare.(5) Sedintele consiliului regional se pot desfasura la sediul consiliului regional, ori in orice alta localitate componenta a regiunii. ………… CAPITOLUL VBugetul regionalArt. 44(1) Fiecare regiune isi stabileste un buget multianual, care trebuie aprobat si actualizat in fiecare an, si care este elaborat avand in vedere planificarea regionala.(2) Bugetul regional este constituit luand in considerare obligatiile asumate de catre regiune, implicatii care au caracter multianual.(3) Bugetul este alcatuit din urmatoarele categorii de venituri:a) Venituri din taxe regionale, incasarile de impozite sau taxe de la nivel central care sunt transferate catre regiune;b) Venituri din contributii si transferuri directe ale statului;c) Veniturile provenite din contributiile, proiectele, alocarile de capital si intrarile de la Uniunea Europeana;d) Venituri din valorificarea proprietatilor si participatiile in asocieri comerciale;e) Venituri din servicii publice regionale;f) Venituri din exploatarea resurselor naturale transferate de guvern la regiune (fond forestier, izvoare de ape si izvoare termale, etc.);g) Venituri din vanzarea de active, prin transformarea de capital, de la colectarea creantelor si transferuri;h) Venituri din credite ipotecare, credite si alte operatiuni de credit(4) in cadrul bugetului la categoria cheltuieli vor fi cuprinse urmatoarele elemente:a) Cheltuieli pentru alimentarea Fondului pentru Dezvoltare Regionala;b) Cheltuieli pentru activitatea de functionare a aparatului propriu;c) Cheltuieli pentru dezvoltare regionala;d) Cheltuieli pentru activitatea de planificare si programare regionala;e) Cheltuieli pentru pregatirea si implementarea programelor co-finantate din fondurile europene gestionate regional;f) Cheltuieli pentru activitati de cooperare intre comunitatile locale. ………. Art.60(1) Consiliul regional, in componenta numerica prevazuta la art.14, va fi constituit astfel: a) din presedintii de consilii judetene care fac parte din Consiliile pentru Dezvoltare Regionala, conform Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia devenind membri de drept, fara a fi alesi de catre electori;b) din primarii municipiilor care fac parte din Consiliile pentru Dezvoltare Regionala, conform Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia devenind membri de drept, fara a fi alesi de catre electori;c) din primarii oraselor care fac parte din Consiliile pentru Dezvoltare Regionala, conform Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala dinRomania, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia devenind membri de drept, fara a fi alesi de catre electori;d) din membri alesi, care reprezinta diferenta dintre numarul prevazut la art.14 si totalul membrilor de la lit.a)-c) de mai sus.(2) In situatia in care presedintele consiliului regional, ales in conditiile art.59, provine din una din categoriile de membri de la lit.a)-c) ale alin.1, locul sau ca si consilier regional va fi ocupat de un membru ales.(3) Consiliul regional in componenta prevazuta la alin.1)-2) se completeaza cu presedintele consiliului regional, ales conform prevedrilor art.59, care are drept de vot si conduce sedintele acestuia.Art.61(1) Consilierii regionali sunt alesi prin votul egal, direct, secret si liber exprimat al tuturor consilierilor judeteni, primarilor si presedintilor de consilii judetene, in functie, din unitatile administrativ teritoriale care compun regiunea respectiva. Art.62(1) Pentru calitatea de consilier regional poate candida orice primar de oras sau municipiu, ori consilier judetean, in functie, din unitatile administrativ teritoriale care compun regiunea respectiva si care nu sunt membri de drept in conditiile lit.a)-c) ale art.60.21 Art.63(1) Numarul de candidati declarati alesi, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi primite, va fi cel necesar pentru completarea consiliului regional dupa stabilirea membrilor de drept conform prevederilor art.59.(2) Candidatii care nu vor fi declarati alesi sunt considerati membri supleanti ai consiliului regional.

Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!


2020
martie (2)
2019
martie (3)
2018
martie (3)
mai (2)
2017
martie (6)
2016
martie (141)
aprilie (64)
mai (44)
iunie (36)
iulie (30)
august (35)
2015
martie (110)
aprilie (46)
mai (38)
iunie (65)
iulie (68)
august (69)
octombrie (116)
2014
februarie (141)
martie (102)
aprilie (72)
mai (105)
iunie (94)
iulie (50)
august (63)
2013
martie (102)
aprilie (115)
mai (88)
iunie (65)
iulie (80)
august (129)
octombrie (147)
noiembrie (132)
2012
ianuarie (149)
martie (53)
aprilie (33)
mai (40)
iunie (30)
iulie (17)
august (19)
2011
decembrie (154)
2009
ianuarie (547)
februarie (649)
martie (361)
aprilie (308)
mai (243)
iunie (362)
iulie (256)
august (170)
octombrie (150)
2008
iulie (1)
august (10)
decembrie (174)
0000