Cei pe care ii criticam au devenit deja imuni. Isi apara pozitiile cu o incrancenare iesita din comun. Un lucru insa ii deranjează la culme: sa le spui adevarul in fata. Dar mai ales sa-l afle si altii. Cu cat stim mai multi ce fac ei, cu atat sunt mai vulnerabili.-----
DUMNEZEU

DUMNEZEU

preot Mihail Milea

 DUMNEZEU
Prin revelaţie dumnezeiască se înţelege descoperirea lui Dumnezeu. Menirea Bibliei şi a Sfintei Tradiţii este tocmai de a ni-l face cunoscut pe Dumnezeu: cine este El, ce a făcut în istorie şi ce trebuie să facem noi pentru a ajunge la Dumnezeu. A vorbi despre Dumnezeu este un lucru foarte greu, pentru că noi, oamenii, sîntem fiinţe mărginite. Noi nu putem cuprinde cu mintea noastră infinitul. Dumnezeu este dintotdeauna şi prin El s-a creat tot Universul. Însăşi creaţia cosmosului ne vorbeşte despre prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu. Raţiunea ne spune că orice lucru şi orice fiinţă trebuie să aibă un Creator. Acela care a adus la existenţă tot ce vedem este Dumnezeu. Mul­ţi însă îl neagă pe Dumnezeu, iar alţii s-au îndepărtat prin viaţa lor de Dumnezeu. Fie de credem, fie de nu credem, Dumnezeu există.

Marele fizician Isaac Newton scria în opera sa "Principii": "Acest minunat aranjament al soarelui, planetelor şi cometelor nu poate fi decît opera unei fiinţe atotpu­ternice şi inteligente. Şi, dacă fiecare stea este centrul unui sistem asemeni cu al nostru, e sigur că, totul purtînd întipărirea aceluiaşi plan, totul trebuie să fie supus unei singure şi aceleiaşi Fiinţe; căci lumina pe care soarele şi stelele fixe şi-o trimit reciproc este de aceeaşi natură. Mai mult. Se vede că acel care a aranjat acest univers a pus stelele fixe la o distanţă imensă unele de altele, de teamă ca nu cumva aceste globuri să cadă unele peste altele în puterea greutăţii lor. Această Fiinţă infinită guvernează totul nu ca suflet al lumii, ci ca Stăpîn al tuturor lucrurilor. Din cauza acestei împărţiri Dumnezeu se numeşte Pantocrator, adică Domnul totului: căci Dumnezeu este un cuvînt relativ şi care se raportează la slujitori, în vreme ce prin Dumnezeu trebuie să înţelegem puterea supremă nu numai peste fiinţele materiale cum înţeleg cei care fac pe Dumnezeu sufletul lumii, ci şi peste fiinţele cugetătoare, care-i sînt supuse.

Cel Preaînalt este o fiinţă infinită, veşnică, pe deplin perfectă. El este atotputernic şi atotştiutor. El conduce totul şi cunoaşte totul. Dumnezeu se află deasupra spaţiului şi a timpului."

Un împărat, dornic de a afla cît mai multe lucruri despre Dumnezeu, a chemat la sine pe toţi filosofii vremii de atunci ca să-i răspundă la trei întrebări care-l chinuiau foarte mult.
Cine a fost înaintea lui Dumnezeu?
Unde se află Dumne­zeu?
Ce face Dumnezeu?
La aceste întrebări nici un învăţat n-a putut da un răspuns care să-l mulţu­mească pe împărat. Văzînd că nimeni nu poate răs­punde, împăratul le-a dat răgaz de gîndire şi cercetare timp de trei zile, după care, dacă nu vor răspunde bine, le vor fi tăiate capetele. Cuprinşi de frică, filosofii au plecat repede în lumea largă, să caute adevărul. Unul dintre aceşti învăţaţi s-a întîlnit pe drum cu un cioban care, văzîndu-l pe înţelept că este trist, l-a întrebat ce s-a întîmplat. După ce filosoful i-a spus toată supărarea lui, că n-a putut răspunde la cele trei întrebări, ciobanul s-a oferit să meargă la împărat şi să răspundă el în locul lor.
La trei zile, în faţa împăratului se aflau adunaţi toţi învăţaţii, în frunte cu ciobanul. Împăratul rămîne uimit cînd îl vede pe cioban şi află pentru ce a venit. I se pune prima întrebare: Cine a fost înaintea lui Dumnezeu? şi ciobanul îl invită pe împărat să numere.
Acesta începe: Unu, doi, trei, patru, cinci..., dar ciobanul îl opreşte şi-l roagă să numere şi pînă la unu. Înă împăratul îi spune că nu se poate, deoarece înaintea lui unu nu există număr întreg pozitiv. Ciobanul îi răspunde că nici înaintea lui Dumnezeu nu a existat nimeni. El este dintotdeauna, fără început şi fără sfîrşit, după cum un cerc nu are început şi nici sfîrşit.
A urmat a doua întrebare: Unde se află Dumnezeu şi să-L arate pentru a-L vedea. Ciobanul l-a invitat pe împărat la o mică plimbare prin curte şi l-a rugat să privească la soare: "Uită-te la soare, căci ai să-l vezi pe Dumnezeu". Curios, împăratul se uită, dar peste o clipă lăsă capul în jos, căci îl orbise lumina soarelui. Ciobanul insistă să se uite mai atent, dar la fel de repede împăratul lăsă privirea în jos. După a treia încercare, ciobanul îi spune: "Prea înălţate împărate, dacă nu puteţi să priviţi la soare, care este ca o mică lumînare în acest univers, cum veţi putea oare să priviţi la Dumnezeu, care este o lumină cerească copleşitoare". Să ne aducem aminte ce a spus Iisus:  "Eu sînt lumina lumii" (Ioan 8, 12). La a treia întrebare: Ce face Dumnezeu?, ciobanul l-a invitat pe împărat să coboare din tronul împărătesc şi s-a aşezat el în locul său, spunînd: "Uite, împărate, ce face Dumnezeu, scări de urcare şi de coborîre a oamenilor". Toate evenimentele din istorie şi din lumea întreagă se întîmplă cu ştirea lui Dumnezeu. El este prezent şi azi în lume.

Forester F. spunea că: "A crede în Dumnezeu înseamnă a vedea clar, esenţialul din viaţă". Fără Dumnezeu, viaţa nu are nici un sens. Pentru a-L vedea pe Dumnezeu ne trebuie inimă curată.  "Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu" (Matei 5, 8)Comentarii

- Dacă acționezi cu maturitate și considerație pentru alți utilizatori, ar trebui să nu ai nici o problemă.
- Nu fi neplăcut! Demonstrează și împărtășește informațiile, înțelepciunea și umorul pe care știm că le posezi.
- Ia o parte din responsabilitatea pentru calitatea convorbirilor în care ești participant.

Vă mulțumim!


2019
martie (3)
2018
martie (3)
mai (2)
2017
martie (6)
2016
martie (141)
aprilie (64)
mai (44)
iunie (36)
iulie (30)
august (35)
2015
martie (110)
aprilie (46)
mai (38)
iunie (65)
iulie (68)
august (69)
octombrie (116)
2014
februarie (141)
martie (102)
aprilie (72)
mai (105)
iunie (94)
iulie (50)
august (63)
2013
martie (102)
aprilie (115)
mai (88)
iunie (65)
iulie (80)
august (129)
octombrie (147)
noiembrie (132)
2012
ianuarie (149)
martie (53)
aprilie (33)
mai (40)
iunie (30)
iulie (17)
august (19)
2011
decembrie (154)
2009
ianuarie (547)
februarie (649)
martie (361)
aprilie (308)
mai (243)
iunie (362)
iulie (256)
august (170)
octombrie (150)
2008
iulie (1)
august (10)
decembrie (174)
0000